Omgaan met culturele diversiteit op school

Superdiversiteit positief inzetten op school

Superdiversiteit is niet meer weg te denken uit onze samenleving. De digitalisering en globalisering brengen letterlijk en figuurlijk de wereld binnen in de klas. Kinderen uit alle hoeken van de wereld leren, leven en spelen er samen. Ze spreken verschillende talen, hebben verscheidene culturele en levensbeschouwelijke achtergronden en groeien op in diverse socio-economische contexten. Dit kan soms zorgen voor misverstanden en spanningen binnen de klas- en schoolcontext en/of met de ouders.

 

Tijdens deze vorming ligt de focus op de culturele en religieuze diversiteit aanwezig op school. Wat is ‘culturele’ en ‘levensbeschouwelijke’ superdiversiteit? Hoe kunnen we als school hiermee omgaan? Op welke manier kunnen we de aanwezige superdiversiteit positief inzetten? Op welke manier kunnen we zorgen voor een positief schoolklimaat? Op welke manier kunnen we zowel leerlingen als leerkrachten versterken in het omgaan met culturele diversiteit?

 

Naast een theoretisch kader geven we praktische tips mee voor onderwijsprofessionals werkzaam binnen klas- en schoolcontext. We vertrekken van aangereikte casussen en gaan interactief aan de slag. Daarnaast geven we enkele tips om te werken aan een integraal diversiteitsbeleid op school. 

Lafrarchi Naïma
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken

Wat leer je

• wat superdiversiteit is;
• wat culturele en levensbeschouwelijke diversiteit inhoudt;
• op welke manier culturele aspecten een rol spelen in de relatie met de school;
• interculturele communicatie in te zetten als tool binnen een superdiverse schoolcontext;
• op welke manier een positief klimaat kan gecreëerd worden op een superdiverse school;
• wat je als school kunt doen om diversiteit als positieve hefboom in te zetten.

Docenten

Boekentip

Maakt religie een verschil? Islamitische pedagogie beter begrijpen, N. Lafrarchi, Acco

Praktische informatie