Omgaan met complexe problematieken

Zorgzaam omgaan met combinaties van kinderpsychiatrische problematieken
Complexe eigenheden en problematieken stellen kinderen, jongeren en leerkrachten vaak voor uitdagingen. Labels zijn ondergeschikt, de handleidingen zijn van belang: ASS, AD(H)D, Gilles de la Tourette, cognitieve beperking, hechtingskwetsuur, trauma, depressie en moeilijk gedrag. Op welke manier stemmen we ons via Verfijnde Pedagogiek optimaal af op meervoudige zorgvragen van leerlingen? Hoe vertalen kenmerken van deze combinaties van problematieken zich in concreet gedrag op school? Theorie en praktijk lijken immers meermaals wat verder uit elkaar te liggen. Kunnen we individuele noden en groepsnoden preventief verenigen? En hoe bewegen we ons op de balans tussen opvoeding en onderwijs?

In deze vorming onderzoek je hoe je kunt afstemmen op leerlingen met complexe problematieken. Je leert kinderen en jongeren écht te zien en dat zorgt ervoor dat hun leven en de klassituatie een stuk eenvoudiger worden. De inhoud van deze opleiding krijgt specifiek vorm op basis van de eigenheden, ontwikkelingsleeftijden en problematieken van de doelgroep(en) in jullie organisatie.
Van Lommel Katelijne
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Welbevinden en leerlingenbegeleiding

Wat leer je

• de theorie herkennen in de praktijk, problematieken herkennen in concreet gedrag;
• kennismaken met een Verfijnde Pedagogiek, pedagogische tools om zorgzaam met complexe problematieken om te gaan;
• balanceren in het evenwicht tussen zorg en leerstof, opvoeding en onderwijs.

Docenten

Boekentip

Sprekende harten, strijdende zwaarden. Moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren, K. Van Lommel, Pelckmans - Sprekende harten, strijdende zwaarden. Toepassingen van Verfijnde Pedagogiek bij moeilijk gedrag, K. Van Lommel, Pelckmans

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Logopedisten, CLB, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs, CLB, Logopedisten

Extra informatie

Individugerichte vorming:
Volledige dag, 9u30 - 16u30: 30 januari 2022 (Berchem)

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Bij de teamgerichte vorming wordt in overleg met de organisatie afgestemd op de eigenheden, ontwikkelingsleeftijden en problematieken van hun doelgroep(en).

Locatie

Datum: maandag 30 januari 2023, 09u30 tot 16u30
Locatie: Syntra / Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem