No Blame: kennismaking

Leer maatregelen en acties voor een antipestsfeer en •beleid in de eigen klas en op school.
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• de basis van het zevenstappenplan van de No Blame•aanpak;
• de krachtlijnen en het effect van deze aanpak;
• mogelijke maatregelen en acties voor een antipestsfeer en •beleid in de eigen klas en op school.

Inleiding

De No Blame-aanpak is een niet-bestraffende, probleemoplossende methode om met pestsituaties om te gaan. Aangezien pesten een groepsprobleem is, betekent dit dat een individu zelden tot nooit het probleem kan oplossen, want een individu kan niet winnen van een groep. De groep moet in actie komen. In deze vorming maak je kennis met het verloop van het No Blame-zevenstappenplan en met de visie achter deze aanpak van pestsituaties. De No Blame-benadering doet een beroep op het empathisch vermogen en de eigen verantwoordelijkheid van kinderen uit een 'steungroep' samengesteld uit dader(s), meelopers en neutrale medeleerlingen. Onder begeleiding van een volwassene (leerkracht, zorgbegeleider, CLB-medewerker) formuleren de betrokken kinderen positieve en toekomstgerichte voorstellen. Naast de aanpak van pestgedrag wordt ook aandacht besteed aan krachtlijnen van een antipestsfeer en beleidsopties.

Wat leer je

• de No Blame aanpak toepassen wanneer deze aangewezen is.

Wat kan je

• de basis van het zevenstappenplan van de No Blame•aanpak;
• de krachtlijnen en het effect van deze aanpak;
• mogelijke maatregelen en acties voor een antipestsfeer en •beleid in de eigen klas en op school.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het lager en secundair onderwijs, in het bijzonder het zorgteam, leerlingbegeleiders, CLB en hulpverleners

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• No Blame, vaardigheidstraining

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs, Lager onderwijs

Locatie