Nieuwe mappen AVI en DMT 2017: wat verandert er voor mijn klas en onze school?

Verken de AVI-procedure en de vernieuwde mappen AVI en DMT 2017.

Leer hoe je als (zorg)leerkracht Cito-toetsen afneemt. Stap voor stap doorlopen we de verschillende toetsfases. We besteden daarbij bijzondere aandacht aan de fasen DMT en AVI, waarvoor nieuwe materialen ontwikkeld zijn.
Bij elke stap krijg je concrete do’s en don’ts, aangevuld met enkele praktische oefeningen om de toetsresultaten te leren analyseren en interpreteren. We besteden ook aandacht aan de koppeling tussen AVI-lezen, lezen remediëren en leesplezier. Je leert hoe je het (nieuwe) AVI-systeem kunt koppelen aan het leesbeleid op school en hoe je de communicatie met ouders kunt organiseren.

Simoens Elly
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Opvolgen en evalueren
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• de verschillende onderdelen van de meest recente AVI-procedure kennen;
• het traject van de meest recente AVI-procedure correct toepassen;
• het AVI-denken koppelen aan het leesbeleid op je school;
• correct communiceren zowel op school als met de ouders.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Basisonderwijs, Lager onderwijs

Lager onderwijs - Zorg in en rond de school