Nieuwe mappen AVI en DMT 2017: wat verandert er voor mijn klas en onze school?

Stap voor stap doorheen de nieuwe AVI-procedure en de vernieuwde mappen AVI en DMT 2017.

De AVI-toetsprocedure is al enkele jaren vernieuwd. In 2017 kwam hierbij een extra vernieuwing van de mappen DMT en AVI.
Je leert hoe je als (zorg)leerkracht deze toetsen afneemt. Stap voor stap doorlopen we de verschillende toetsfases. We besteden daarbij bijzondere aandacht aan de fasen DMT en AVI, waarvoor nieuwe materialen ontwikkeld werden.

Bij elke stap krijg je concrete do’s en don’ts mee, aangevuld met enkele praktische oefeningen om de toetsresultaten te leren analyseren en interpreteren.

We besteden ook aandacht aan de koppeling tussen AVI-lezen en leesplezier. Je leert hoe je het (nieuwe) AVI-systeem kunt koppelen aan het leesbeleid op school, en hoe je de communicatie met ouders kunt organiseren.

Simoens Elly
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Opvolgen en evalueren
Per persoon
Schrijf je nu in
8 mei 2019
09u30 tot 12u30

Wat leer je

• stap voor stap de verschillende onderdelen van de meest recente AVI-procedure kennen;
• het traject van de meest recente AVI-procedure correct toepassen;
• concreet communiceren rond het systeem, zowel schoolintern als met ouders.

Docenten

Boekentip

Cito-toetsen Technisch Lezen

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs

Buitengewoon basisonderwijs

Extra informatie

dagdeel

Locatie

Datum: woensdag 8 mei 2019, 09u30 tot 12u30
Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven