Nieuwe mappen AVI en DMT 2017 voor logopedisten en zorg: wat verandert er?

De vernieuwde mappen AVI en DMT 2017 voor logopedisten en zorg.

De AVI-toetsprocedure is al enkele jaren vernieuwd. In 2017 kwam hierbij een extra vernieuwing van de mappen DMT en AVI. Daarbij zijn er aparte mappen ontworpen voor logopedisten en zorgverleners.

We doorlopen de testen stap voor stap, we bekijken hoe we je ze kunt scoren, analyseren en gebruiken als basis voor een handelingsplan.

We kijken ook hoe de link gelegd wordt met de nieuwe toetsprocedure zoals deze op scholen wordt afgenomen. Wat is hierin de rol van de logopedist en de zorgverstrekker en waar moet je in afname en communicatie op letten?

Simoens Elly
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Opvolgen en evalueren

Wat leer je

• stap voor stap de verschillende onderdelen de toetsmappen DMT en AVI voor logopedisten en zorgverstrekkers kennen;
• de testen scoren, interpreteren en gebruiken als basis voor een handelingsplan;
• concreet communiceren met scholen.

Docenten

Boekentip

Cito-toetsen Technisch Lezen

Praktische informatie

Extra informatie

dagdeel