Muzische verdieping: beschouwen, samenhang en integratie

Zoom dieper in als muzisch ontwerper.

In deze vervolgsessie zet je een stap verder als muzisch ontwerper. Zo ontdek je hoe je een samenhangend aanbod opbouwt en hoe je daarin ook kansen aangrijpt om geïntegreerd te werken (met andere domeinen / vakken / ontwikkelvelden). Daarnaast ontdek je hoe je kunst kunnen betrekken in muzische activiteiten vanuit verschillende beschouwende opdrachten. Op die manier zorg je ervoor dat je een breder en rijker muzisch aanbod uitbouwt en dat je op een gerichte manier rond kunst kunt werken.

Onderdeel van uitdaging: Vakspecifiek ontwerpen

Wat leer je

• het belang onderschrijven van een gevarieerd en samenhangend aanbod en dit toepassen in de praktijk;
• de verschillende manieren weergeven om geïntegreerd te werken in/vanuit muzische vorming;
• technieken toepassen om met kinderen kunst te beschouwen en bespreken.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs
Beschikbaar voor het leerplan Zill van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Go! leerplan Media of het leerplan MUVO van het OVSG.

Extra informatie

Dagdeel