Muzische spellen

Spel als boeiende werkvorm om muzisch aan de slag te gaan.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• spelmaterialen hanteren in muzische vorming;
• ideeën opdoen om muzische activiteiten speels te maken;
• spel koppelen aan doelgericht muzisch werken.

Eerstvolgende start: maandag 30 april 2018, 09u30 Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent
Inschrijven

Inleiding

In muzische vorming kan je spelvormen inzetten om je muzische doelen te bereiken, zowel in het muzisch hoekenwerk als in een begeleide activiteit. Tijdens deze vorming krijg je een stevige bagage van spelopdrachten en -materialen. Via muzische spellen koppel je de speelse ingesteldheid van kinderen aan muzische doelen. Je ontdekt verschillende mogelijkheden om met spel aan de slag te gaan in drama, muziek, beeld en dans.

Wat leer je

• in je eigen muzische activiteiten of hoekenwerk een aantal spelvormen inzetten;
• spelideeën koppelen aan muzische doelen;
• nieuwe spelideeën uittesten met je eigen klasgroep.

Wat kan je

• spelmaterialen hanteren in muzische vorming;
• ideeën opdoen om muzische activiteiten speels te maken;
• spel koppelen aan doelgericht muzisch werken.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie

Datum: maandag 30 april 2018, 09u30
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent