Muzische samenhang en integratie, verdiepingssessie

Zoom dieper in als muzisch ontwerper.

In deze vorming zet je een stap verder als muzisch ontwerper. We gaan samen op zoek naar hoe je jouw muzisch aanbod verder kan verrijken. Dit doen we door na te denken over samenhang en integratie: hoe kan je activiteiten verbinden met elkaar? Werk je thematisch of vanuit een centrale doelstelling? Hoe zorg je voor kruisbestuiving tussen de domeinen, maar ook met andere ontwikkelvelden of leergebieden? Kan je bouwstenen zinvol samenbrengen in een opdracht? Kan je werkvormen over domeinen heen combineren?
De sessie zorgt voor extra bagage die je kan inzetten om nog creatiever en gevarieerder muzisch te werken zowel binnen de klas als breder op school. Deze sessie volgt binnen het basistraject op de sessies ‘fundament’ en ‘ontwerpen’.
(Voor Zill-scholen: in deze sessie gaan we dieper in op de integratie van Muzische Ontwikkeling met andere cultuurgebonden en persoonsgebonden ontwikkelvelden)

Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen

Wat leer je

• het belang onderschrijven van een gevarieerd en samenhangend aanbod en dit toepassen in de praktijk;
• de verschillende manieren weergeven om geïntegreerd te werken in/vanuit muzische vorming;
• technieken toepassen om met kinderen kunst te beschouwen en te bespreken.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Voorkennis

Muzisch fundament, basissessie of Muzisch ontwerpen

Extra informatie

Beschikbaar voor het leerplan Zill van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Go! leerplan Media of het leerplan MUVO van het OVSG.