Muzische ontwikkeling evalueren

Product, proces en muzische groei in kaart

Muzische vorming evalueren is voor veel scholen een zoektocht. In deze sessie zetten we die zoektocht verder vanuit enkele concrete inzichten en instrumenten die aansluiten bij de visie op breder evalueren. Je leert hoe je samen met leerlingen over het product en het proces van een activiteit kan reflecteren. Daartoe krijg je enkele concrete praktijkvoorbeelden en methodieken.

Daarna zoomen we uit: je ontdekt waarom het interessant is niet alleen de les of de concrete opdracht te evalueren, maar ook naar de persoonlijke muzische ontwikkeling van de leerling te kijken. De sessie nodigt het team uit om mee te denken over evaluatie vanuit de schooleigen context en noden.

Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen

Wat leer je

• zinvolle criteria koppelen aan een muzische opdracht;
• hoe reflectie over product en proces uitgelokt kan worden;
• wat het verschil is tussen muzische (les)doelen bij een activiteit evalueren en het evalueren van de muzische ontwikkeling van een kind.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Voorkennis

Muzische ontwerpen