Muzische ontwikkeling evalueren

Product, proces en muzische groei in kaart.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• wat zinvolle criteria bij een muzische opdracht zijn;
• hoe reflectie over product en proces uitgelokt kan worden;
• wat het verschil is tussen muzische (les)doelen bij een activiteit evalueren en het evalueren van de muzische ontwikkeling van een kind.

Inleiding

Muzische vorming evalueren is voor veel scholen een zoektocht. In deze sessie zetten we die zoektocht verder vanuit enkele concrete inzichten en instrumenten die aansluiten bij de visie op breder evalueren. Je leert hoe je samen met leerlingen over het product en het proces van een activiteit kan reflecteren. Daartoe krijg je enkele concrete praktijkvoorbeelden en methodieken. Daarna zoomen we uit: je ontdekt waarom het interessant is niet alleen de les of de concrete opdracht te evalueren, maar ook naar de persoonlijke muzische ontwikkeling van de leerling te kijken. De sessie nodigt het team constant uit om mee te denken over evaluatie vanuit de schooleigen context en noden.

Wat leer je

• reflectiemomenten organiseren met leerlingen;
• met een andere bril muzische ontwikkeling observeren;
• nieuwe inzichten aftoetsen aan het huidige evaluatie• en rapportbeleid.

Wat kan je

• wat zinvolle criteria bij een muzische opdracht zijn;
• hoe reflectie over product en proces uitgelokt kan worden;
• wat het verschil is tussen muzische (les)doelen bij een activiteit evalueren en het evalueren van de muzische ontwikkeling van een kind.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De kunstzinnige school'.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie