Muzische ontwerpen

Werk door op muzische concepten, eindopdrachten en lesopbouw.

Je wordt ondergedompeld in het muzisch procesgericht werken en je leert zelf activiteiten opbouwen. Je staat stil bij de muzische werkvormen en bouwstenen van drama, dans, beeld en muziek en ervaart hoe die mee richting geven aan jouw muzische concepten en (eind)opdrachten. Deze inzichten geven je extra vertrouwen om te experimenteren met nieuwe lessen of om bestaande lessen aan te passen.

Vanuit concrete voorbeelden ontleden we wat het muzische proces precies inhoudt en wat de rol van creativiteit daarbij is. Eerst ervaar je dit zelf, daarna ga je aan de slag met een eigen voorbeeld. Na deze sessie sta je steviger in je schoenen als muzisch ontwerper en ga je met een pak inspiratie naar huis!

(Voor Zill-scholen: in deze sessie maken we de verbinding met de doelen van muzische grondhouding, vaardigheid en geletterdheid.)

Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen

Wat leer je

• zinvolle muzische (eind)opdrachten bedenken die leerlingen uitdagen om creatief te zijn;
• muzische activiteiten procesgericht opbouwen in verschillende domeinen;
• doelgericht uitwerken van muzische activiteiten (vanuit het leerplan).

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Voorkennis

Muzisch fundament

Extra informatie

Beschikbaar voor het leerplan Zill van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het GO! leerplan Media of het leerplan MUVO van het OVSG.