Muzisch ontwerpen: sterke opdrachten en opbouw activiteit

Werk door op muzische concepten, eindopdrachten en lesopbouw.

Je zoomt met het team verder in op de muzische didactiek. Dit biedt extra inspiratie en houvast om het muzische aanbod te onderbouwen en om extra vertrouwen te vinden in de verschillende domeinen. Je verdiept je verder in de muzische werkvormen en bouwstenen en ontdekt waarom die richting geven aan het bedenken van doelgerichte muzische activiteiten. Vanuit voorbeelden ontdek je hoe een creatieve eindopdracht geformuleerd is. Deze eindopdracht vormt ook de sleutel om zinvolle vooropdrachten aaneen te rijgen tot een proces. Met de prikkels uit deze sessie sta je nog steviger in je schoenen om activiteiten te ontwerpen.

Onderdeel van uitdaging: Vakspecifiek ontwerpen

Wat leer je

• zinvolle muzische (eind)opdrachten bedenken die leerlingen uitdagen om creatief te zijn;
• muzische activiteiten procesgericht ontwerpen in verschillende domeinen;
• doelgericht werken in de opbouw van muzische activiteiten.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs
Beschikbaar voor het leerplan Zill van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Go! leerplan Media of het leerplan MUVO van het OVSG.

Extra informatie

dagdeel