Muzisch ontwerpatelier

Een inspirerende muzische werkplaats om te verzinnen en uit te wisselen.

Het muzisch ontwerpatelier zet zijn deuren graag open voor leerkrachten(teams) die een stapje verder willen in het verzinnen van hun muzische activiteiten. Tijdens de inspiratieronde daagt de Oetang-coach je uit om nieuwe invalshoeken te kiezen voor je didactisch ontwerp. Daarna ga je onder begeleiding aan de slag. Er is veel ruimte voor uitwisseling: samen met collega’s ideeën bedenken, schrappen, bijverzinnen, ervaringen delen ...

Dit ateliermoment voorziet de nodige (herhaling van) didactische instrumenten en hulplijnen zodat je met concrete muzische ideeën terug richting jouw klas kan trekken.

(Als deze sessie teamgericht aangeboden wordt binnen een muzisch traject, dan zorgen we voor verdiepings- en uitdagingsopdrachten op maat van de school.)

De vorming op 12/05/2020 wordt georganiseerd i.s.m. het GO!.

Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen

Wat leer je

• samen met collega’s muzische activiteiten concreet uitwerken;
• vanuit verschillende vertrekpunten activiteiten bedenken of aanpassen;
• extra inzichten in het procesgericht en creatief werken met kinderen toepassen tijdens je ontwerp.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Voorkennis

Muzisch fundament

Locatie

Datum: dinsdag 12 mei 2020, 09u30 tot 12u30
Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven