Muzisch ontwerpatelier

Een inspirerende muzische werkplaats om te verzinnen en uit te wisselen
Het muzisch ontwerpatelier zet zijn deuren graag open voor leerkrachten(teams) die een stapje verder willen in het verzinnen van hun muzische activiteiten. Tijdens de inspiratieronde daagt de Oetang-coach je uit om nieuwe invalshoeken te kiezen voor je didactisch ontwerp. Daarna ga je onder begeleiding aan de slag. Er is veel ruimte voor uitwisseling: samen met collega’s ideeën bedenken, schrappen, bijverzinnen, ervaringen delen ...

Dit ateliermoment voorziet de nodige (herhaling van) didactische instrumenten en hulplijnen zodat je met concrete muzische ideeën terug richting jouw klas kunt trekken. 

(Als deze sessie teamgericht aangeboden wordt binnen een muzisch traject zorgen we voor verdiepings- en uitdagingsopdrachten op maat van de school.)
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• samen met collega’s muzische activiteiten concreet uitwerken;
• vanuit verschillende vertrekpunten activiteiten bedenken of aanpassen;
• extra inzichten in het procesgericht en creatief werken met kinderen toepassen tijdens je ontwerp.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Voorkennis

Muzisch fundament

Extra informatie

Individugerichte vorming
Halve dag:
19 mei 2021, 14u - 17u (Kortrijk)

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Locatie

Datum: woensdag 19 mei 2021, 14u00 tot 17u00
Locatie: Eekhout Academy / Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk