Muzisch hoekenwerk

Organiseer je klas zo dat leerlingen met veel initiatief en creativiteit aan de slag kunnen.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• muzisch hoekenwerk kennen als interessante organisatievorm;
• hoe muzisch hoekenwerk inzet op creativiteit, initiatief, zelfsturing en meer;
• zelf muzische hoeken ontwerpen in verschillende domeinen.

Inleiding

Muzisch hoekenwerk is een krachtige organisatievorm om leerlingen zelfgestuurd en met veel eigen initiatief in een (gekozen) domein aan de slag te zetten. Ze werken er op eigen tempo en in enkele stappen aan een muzische opdracht met heldere doelen. Hoekenwerk biedt ook de kans tot nauwe samenwerking en veel leren van en met elkaar. In deze sessie verken je al doende heel w at muzische hoeken, aangepast aan verschillende doelgroepen en vanuit alle muzische domeinen. Hoekenwerkfiches begeleiden de opdrachten. Na het beleven van de concrete voorbeelden zoom je verder in op het ontwerpen, begeleiden en organiseren van hoeken. Deze sessie inspireert om zelf hoeken in de klas op te zetten.

Wat leer je

• een eenvoudig hoekenwerk uitwerken vanuit verschillende domeinen;
• de klas zo organiseren dat leerlingen met veel initiatief en creativiteit aan de slag kunnen.

Wat kan je

• muzisch hoekenwerk kennen als interessante organisatievorm;
• hoe muzisch hoekenwerk inzet op creativiteit, initiatief, zelfsturing en meer;
• zelf muzische hoeken ontwerpen in verschillende domeinen.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De kunstzinnige school'.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie