Muzisch hoekenwerk

Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas
Muzisch hoekenwerk is een krachtige organisatievorm om leerlingen zelfgestuurd en met veel eigen initiatief in een (gekozen) domein aan de slag te zetten. Ze werken er in enkele stappen aan een muzische opdracht met heldere doelen. Hoekenwerk biedt ook de kans tot nauwe samenwerking en veel leren van en met elkaar. Je verkent al doende heel wat muzische hoeken vanuit verschillende muzische werkvormen en bouwstenen. Na het beleven van de concrete voorbeelden op maat van je klas zoom je zelf verder in op het ontwerpen van een hoekenfiche en het organiseren ervan. Deze sessie inspireert om zelf gevarieerde muzische opdrachten op te zetten vanuit hoekenwerk.
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• muzisch hoekenwerk kennen als interessante organisatievorm;
• hoe muzisch hoekenwerk inzet op creativiteit, initiatief en zelfsturing;
• zelf muzische hoeken ontwerpen in verschillende domeinen;
• verschillende werkvormen en bouwstenen toepassen in hoekenopdrachten.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Lager onderwijs, Basisonderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, Buitenschoolse kinderopvang

Extra informatie

Individugerichte vorming:
Halve dag, 9u00 - 12u00: 25 november 2022 (Brugge

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Locatie

Datum: vrijdag 25 november 2022, 09u00 tot 12u00
Locatie: Vives Campus Brugge / Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge