Muzisch fundament: visie en ingrediënten

Krijg inzicht in visie, procesgericht werken en het concept van een activiteit.

Wil je stevig(er) in je schoenen staan als je muzische activiteiten ontwerpt? Wil je de basisdidactiek van muzische vorming in de vingers krijgen of een goede start nemen voor een muzisch traject? Deze sessie inspireert je en zet je op weg naar een breder en doelgericht muzisch aanbod. Al doende verken je de procesgerichte opbouw van een muzische activiteit en maak je kennis met werkvormen en bouwstenen (elementen) uit alle domeinen. Vanuit deze didactische ingrediënten bedenk je samen nieuwe muzische concepten. Tussendoor leggen we de verbinding met de visie op muzische vorming en met kunst.

Onderdeel van uitdaging: Vakspecifiek ontwerpen

Wat leer je

• de basisingrediënten van een muzisch concept kennen;
• muzische concepten kunnen verzinnen in alle domeinen;

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs
Beschikbaar voor het leerplan Zill van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Go! leerplan Media of het leerplan MUVO van het OVSG.

Extra informatie

dagdeel