Muzisch fundament

Krijg inzicht in visie en ingrediënten van muzisch werken
We leggen samen het fundament om je muzisch aanbod op te bouwen. Al doende ontdek je de didactische ingrediënten van de muzische domeinen en krijg je instrumenten en inspiratie aangereikt om zelf muzische concepten te bedenken. 

Je pluist samen met het team uit wat de visie is op muzische ontwikkeling bij kinderen en je ontdekt hoe de leerlingen en de context aanleiding kunnen geven tot het bedenken van nieuwe muzische activiteiten.

Deze sessie legt een eerste didactische laag om je muzisch aanbod te verbreden en verrijken en zorgt voor de nodige houvast die je als leerkracht nodig hebt om geïnspireerd en gemotiveerd aan de slag te gaan.
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• de visie en basisingrediënten van muzisch werken kennen;
• de werkvormen en bouwstenen kennen;
• muzische concepten verzinnen in alle domeinen;
• voor Zill-scholen: het muzisch ontwikkelveld en haar thema’s situeren en focussen vanuit leerlingen, leerplan en context.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Beschikbaar voor het leerplan Zill van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het GO! leerplan Media of het leerplan MUVO van het OVSG.