Muzisch creatief met media

Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• enkele basisbegrippen kennen rond audiovisuele media
• de audiovisuele werkvormen en bouwstenen kennen
• beschouwende gesprekken rondom media gericht opbouwen en begeleiden
• inspirerende mediacreatie opdrachten bedenken voor kinderen.

Inleiding

Op een speelse manier maak je kennis met het muzisch-creatieve aspect van media in de basisschool. Zo beland je algauw bij foto, video en audio! Vanuit concrete en haalbare voorbeelden ontdek je w at de audiovisuele werkvormen en bouwstenen zijn en hoe je kinderen daarmee creatief aan de slag zet. Je krijgt de tijd om zelf eenvoudige mediaopdrachten te verzinnen. Aan de hand van een mediakijkwijzer leer je media beschouwen. Je stelt vast hoe audiovisuele werkvormen en bouwstenen je hierbij van pas komen en hoe je leerlingen uitdaagt om mediawijs met film, beelden enzovoort om te gaan. De vorming wordt aangepast aan het leerplan Zill van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Go! leerplan Media of het leerplan MUVO van het OVSG.

Wat leer je

• leerlingen aan de slag zetten met foto, video en audio
• media beschouwen met leerlingen en erover reflecteren.

Wat kan je

• enkele basisbegrippen kennen rond audiovisuele media
• de audiovisuele werkvormen en bouwstenen kennen
• beschouwende gesprekken rondom media gericht opbouwen en begeleiden
• inspirerende mediacreatie opdrachten bedenken voor kinderen.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De kunstzinnige school'.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie