Motiveren voor wiskunde zonder verlies van diepgang

Begrijp de rol van toepassingen in de lessen.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• hoe je leerlingen motiveert voor een nieuw stuk wiskunde;
• hoe een klassikale discussie inzicht brengt over welke wiskundige kennis ontbreekt om het probleem op te lossen;
• hoe je tijdens de les kan terugkoppelen naar de toepassing, zonder grote aanpassingen aan de wiskundedidactiek;
• de verworven kennis te gebruiken om gelijkaardige problemen in andere toepassingen aan te pakken.

Eerstvolgende start: maandag 26 februari 2018, 09u30 Locatie: Hogeschool Odisee / Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Vandewalle Joos
Bekijk profiel

Inleiding

Waarom is wiskunde belangrijk? Waarom zou je je als leerling inzetten? En wat moeten leerlingen ervan onthouden voor later? Dat wiskunde sterk verweven zit in de dagelijkse realiteit, is iets wat leerlingen zich niet altijd goed kunnen inbeelden. In deze nascholing, gebaseerd op het boek ‘X-Factor’, bespreek je hoe je leerlingen kan motiveren voor een specifiek stuk wiskunde door na te denken over de wiskundige noden van concrete toepassingen. Je gaat inhoudelijk in op enkele concrete voorbeelden en bespreekt didactische aanpakken.

Wat leer je

• wiskunde uit het leerplan herkennen in dagdagelijkse situaties;
• een klasdiscussie sturen in de richting van het wiskundig probleem dat het onderwerp zal worden van de volgende lessenreeks;
• de leerlingen het nut van de wiskundige inhoud duidelijk maken door regelmatig terug te verwijzen, zonder daarbij op abstractie of diepgang in te boeten;
• de leerlingen het inzicht bijbrengen dat gelijkaardige problemen alomtegenwoordig zijn.

Wat kan je

• hoe je leerlingen motiveert voor een nieuw stuk wiskunde;
• hoe een klassikale discussie inzicht brengt over welke wiskundige kennis ontbreekt om het probleem op te lossen;
• hoe je tijdens de les kan terugkoppelen naar de toepassing, zonder grote aanpassingen aan de wiskundedidactiek;
• de verworven kennis te gebruiken om gelijkaardige problemen in andere toepassingen aan te pakken.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

(Startende) leerkrachten wiskunde tweede en derde graad secundair onderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• via een terugkomsessie: Werk een voorbeeld uit en stel dit voor aan je medecursisten. Vervolgens geven zij feedback op je aanpak. Alle uitgewerkte voorbeelden worden ter beschikking gesteld aan Alle deelnemers.

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs

Locatie

Datum: maandag 26 februari 2018, 09u30
Locatie: Hogeschool Odisee / Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas