Moeilijk gedrag bij jonge kinderen : signaalgedrag of normale ontwikkeling?

Stimuleer een optimale sociaal-emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen via specifieke inzichten en technieken
Hoe kunnen we jonge kinderen hun gedrag positief beïnvloeden? Wat hebben jonge kinderen nodig om tot een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling te komen? Om kinderen te begeleiden in hun gedragsontwikkeling zijn zowel vaardigheden als enkele kerninzichten omtrent communicatie, neuro- en ontwikkelingspsychologie, executieve functies en growth mindset nodig.

Op deze dag verbreed je jouw vaardigheden om kinderen in hun gedragsontwikkeling te ondersteunen via o.a. technieken omtrent emotieregulatie, impulscontrole, conflicthantering en verbindend communiceren. Via een intervisie-oefening breng je deze inzichten en vaardigheden samen om constructief aan de slag te gaan op jouw school.
Leenaerts Ilse
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Welbevinden en leerlingenbegeleiding

Wat leer je

• preventieve basisinzichten verwerven voor een efficiënte aanpak van moeilijk gedrag en socio-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen;
• vaardigheden ontwikkelen in omgaan met moeilijk gedrag en probleemoplossend vermogen stimuleren;
• een oplossingsgerichte analyse en intervisie uitvoeren aan de hand van een kader om tot een efficiënt handelingsplan te komen voor kinderen met moeilijk gedrag op school.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Buitenschoolse opvang, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs - Lager onderwijs: eerste graad, Buitenschoolse kinderopvang

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be