Meer leereffect dankzij taalgerichte werkvormen in zaakvakken

Maak leerlingen taalvaardiger en leercompetent.

Taal, leren en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Taal kan het leren en denken in de weg staan. We laten zien hoe je leercompetenties als informatie verwerven en verwerken kan realiseren in niet-taalvakken. Verder bekijken we hoe je als vakleerkracht de taalvaardigheid van je leerlingen kan verbeteren zonder je inhoudelijke doelen uit het oog te verliezen. We vragen ons af waarvoor onze leerlingen taal nodig hebben, op welke moeilijkheden we botsen en wat we daaraan kunnen doen.

Engels Sylvie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Activiteiten ontwerpen

Wat leer je

• hoe je leerlingen kan leren informatie verwerven en verwerken;
• de talige noden van je leerlingen voor jouw vak in kaart brengen;
• hoe je via kleine ingrepen kan werken aan taal;
• welke taalactiverende werkvormen je kan gebruiken;
• hoe je meer context kan aanbieden;
• hoe je taalsteun kan geven;
• hoe je schooltaalwoorden en vakjargon kan aanbrengen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs

bso en tso