Media-educatie in de klas

Leer kinderen bewust en bekwaam met media omgaan.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• wat de plaats is van media-educatie in het basisonderwijs
• hoe je leerlingen mediavaardig, -wijs en -geletterd maakt
• het communicatieproces interpreteren als een kapstok om over media na te denken.

Inleiding

Dagelijks kom je met veel media in aanraking. Van sommige kijk je verbaasd op, van andere ben je je niet bewust. Het is een Uitdaging om leerlingen met al deze media te leren omgaan, als ontvanger en als zender. Aan de hand van verkennende opdrachten ontdek je w at media in al hun facetten zijn, want media is geen makkelijk af te bakenen begrip. Het communicatieschema gebruik je als kapstok voor diepgaander mediaonderzoek. Je past dit toe op inspirerende casussen om zo ook eerste ideeën op te doen voor geïntegreerde mediaopdrachten die kinderen mediawijs, -geletterd en -vaardig maken.

Wat leer je

• in diverse contexten kansen opsporen om kinderen zinvol met media in contact te brengen;
• met leerlingen werken aan mediawijsheid, -geletterdheid en -vaardigheid door vaak te reflecteren, te beschouwen en te creëren.

Wat kan je

• wat de plaats is van media-educatie in het basisonderwijs
• hoe je leerlingen mediavaardig, -wijs en -geletterd maakt
• het communicatieproces interpreteren als een kapstok om over media na te denken.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie