Maximaal Megataal

Maxi-taaltijd, mega-denktijd.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• het belang van het inzetten van de eigen taal•denkvaardigheden als motor van de taal• en denkontwikkeling van kleuters;
• de meest voorkomende taal• en denkvaardigheden die ingezet kunnen worden;
• de eigen sterktes en zwaktes in kaart te brengen;
• de

Inleiding

Taalvaardige kleuters die veel nadenken, redeneren en reflecteren, leren in het lager onderwijs vlotter en beter dan minder taal- en denkvaardige leeftijdsgenootjes. Kleuteronderwijzers met een hoge interactiekwaliteit maken de kleuters sterk taal- en denkvaardig. Maar w at is dat, een hoge interactiekwaliteit? En hoe bereik je die? De taal-denkhand is een handig hulpmiddel om interactiekwaliteit na te streven. Elke vinger van de taal-denkhand staat voor een aantal interactievaardigheden, die enerzijds taalkansen uitlokken en anderzijds de denkvaardigheid stimuleren. W ie de taal-denkhand de hele dag door inzet, biedt de kleuters een ruim scala van denk- en taalkansen en verhoogt hun leerkansen. Extra: combineer je deze taal-denkhand met een fris timemanagement en een krachtige leeromgeving, dan maak je van o.a. routines sterke leermomenten.

Wat leer je

• je eigen sterktes en zwaktes op het vlak van taal
•denkstimulering inschatten
• de taal
•denkvaardigheden die van belang zijn uitproberen en intensifiëren in de klaspraktijk
• eventueel je eigen routines, je vaak voorkomende onderwijsactiviteiten, zoals

Wat kan je

• het belang van het inzetten van de eigen taal•denkvaardigheden als motor van de taal• en denkontwikkeling van kleuters;
• de meest voorkomende taal• en denkvaardigheden die ingezet kunnen worden;
• de eigen sterktes en zwaktes in kaart te brengen;
• de

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in de tweede en derde kleuterklas

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie