Masterclass: Sterk in pestpreventie (STIPP)

Zet in op een effectiever pestbeleid op school.
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

Dag 1
belicht het wat, hoe en de gevolgen van (cyber)pestgedrag. Scholen maken een sterkte•zwakteanalyse van hun huidige aanpak en leggen de basis voor een actieplan, gericht op het versterken van het actuele beleid.
Dag 2
koppelt het schooleigen actieplan aan de pijlers van het beleidsvoerend vermogen en gaat in op initiatieven die bijdragen tot een positief team•, klas• en schoolklimaat.
Dag 3
daagt de deelnemers onder meer uit tot perspectiefneming (begrijpen van de verschillende posities waarin kinderen terechtkomen als er wordt gepest) en het inleven in de bijzondere (groeps)dynamiek die gepaard gaat met pestsituaties.
Dag 4
staat in het teken van het verbindend aanpakken van (cyber)pestincidenten en dit zowel op individueel• als op klasniveau.

Inleiding

Nog altijd wordt 1 op 5 van de Vlaamse schoolgaande kinderen en jongeren gepest. Voor 1 op 20 gebeurt dit met een wekelijkse regelmaat, met heel wat risico's en schade tot gevolg. Scholen kunnen die cijfers doen dalen door in te zetten op een stevig, doordacht, duurzaam en effectief anti(cyber)pestbeleid. Het STIPP-traject biedt scholen de nodige houvast om hieraan te werken. De masterclass belicht sleutelelementen uit succesvolle programma's uit binnen- en buitenland en biedt een combinatie van informatieve, reflectie- en werkmomenten, ook op de eigen school.

Wat leer je

Wat kan je

Dag 1
belicht het wat, hoe en de gevolgen van (cyber)pestgedrag. Scholen maken een sterkte•zwakteanalyse van hun huidige aanpak en leggen de basis voor een actieplan, gericht op het versterken van het actuele beleid.
Dag 2
koppelt het schooleigen actieplan aan de pijlers van het beleidsvoerend vermogen en gaat in op initiatieven die bijdragen tot een positief team•, klas• en schoolklimaat.
Dag 3
daagt de deelnemers onder meer uit tot perspectiefneming (begrijpen van de verschillende posities waarin kinderen terechtkomen als er wordt gepest) en het inleven in de bijzondere (groeps)dynamiek die gepaard gaat met pestsituaties.
Dag 4
staat in het teken van het verbindend aanpakken van (cyber)pestincidenten en dit zowel op individueel• als op klasniveau.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Kernteams basis- en secundair onderwijs (4 tot 6 personen per school)

Voorkennis

Geen voorkennis vereist

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs, Lager onderwijs

Locatie