Masterclass: Hergo•opleiding (herstelgericht groepsoverleg)

Verken een theoretisch en praktisch kader om herstelgericht te werken op school.
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• wat de visie is van herstelgericht werken;
• herstel kennen als een ethische keuze;
• herstel kennen als een integrale aanpak van preventie tot genezing;
• verschillende herstelgerichte methodieken;
• alternatieven verkennen voor straffen;
• de kracht kennen van herstelgericht werken. Herstel als een kans. Herstel als het terugwinnen van vrijheid.
• hoe je kan starten met de implementatie van herstelgericht werken op jouw school.

Inleiding

Na een woordenwisseling krijgt de leerkracht/begeleider een mep van de jongere', 'Een jongere uit de groep schreeuwt moord en brand want zijn gsm is gestolen', 'Een leerkracht merkt dat er met hem gespot is op Facebook'. Zijn dit voor jou herkenbare situaties? Hergo biedt een krachtige uitweg om dit conflict op een duurzame manier aan te pakken. In deze opleiding bieden we een theoretisch en praktisch kader aan om herstelgericht te werken in jouw school. De Hergo-opleiding is een bijzonder intensieve opleiding. Na deze opleiding ben je in staat om zware situaties met veel betrokkenen op een goede manier af te handelen.

Wat leer je

• proactieve cirkels modereren;
• herstelgerichte cirkels modereren;
• individuele herstelgesprekken leiden;
• herstelcirkels leiden;
• een hergo opzetten en uitvoeren.

Wat kan je

• wat de visie is van herstelgericht werken;
• herstel kennen als een ethische keuze;
• herstel kennen als een integrale aanpak van preventie tot genezing;
• verschillende herstelgerichte methodieken;
• alternatieven verkennen voor straffen;
• de kracht kennen van herstelgericht werken. Herstel als een kans. Herstel als het terugwinnen van vrijheid.
• hoe je kan starten met de implementatie van herstelgericht werken op jouw school.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Directie, zorgteam, leerlingenbegeleiders, beleidsondersteuners van het basis- en secundair onderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs, Lager onderwijs

Locatie