Masterclass: De kinderrechtenrespecterende school

Leer kinderrechtenproof aan de slag te gaan.
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• hoe handelen en onderwijzen volgens de fundamentele rechten van het kind bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren en hoe dit de kwaliteit van hun leren kan verbeteren;
• de algemene en specifieke opdracht van het Kinderrechtenverdrag voor het onderwijs kennen;
• het framework van de Child Friendly School (UNICEF) en het concept 'op kinderrechten gebaseerde kindvriendelijke school' kennen en besef je de reikwijdte ervan voor je eigen klas• en schoolpraktijk;
• reflecteren en mogelijkheden zien om de eigen werking meer kinderrechtenproof te maken;
• vanuit goede praktijkvoorbeelden kansen zien om de diverse deelaspecten van je eigen klas• en schoolpraktijk gerichter uit te werken en/of te optimaliseren.

Inleiding

Deze masterclass leert je niet alleen hoe je je eigen klas- en schoolwerking onder de loep neemt vanuit kinderrechtenoogpunt. Ze reikt je handvaten aan om uit te groeien tot een kinderrechtenrespecterend schoolteam. Je doorloopt een intensief traject om je schoolwerking kinderrechtenproof te maken. Naast een stukje achtergrondinformatie, ga je vooral zelf aan de slag om vanuit de aangereikte voorbeelden en kaders je eigen aanpak kritisch te benaderen, zinvolle alternatieven uit de dokteren en uit te proberen in de eigen praktijk.

Wat leer je

• je eigen klas• en schoolwerking aftoetsen aan de kinderrechten vanuit de aangeboden concepten;
• met de aangereikte tools het onderwerp in je school bespreekbaar maken en je collega’s enthousiast maken om ook hun eigen werking onder de loep te nemen.

Wat kan je

• hoe handelen en onderwijzen volgens de fundamentele rechten van het kind bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren en hoe dit de kwaliteit van hun leren kan verbeteren;
• de algemene en specifieke opdracht van het Kinderrechtenverdrag voor het onderwijs kennen;
• het framework van de Child Friendly School (UNICEF) en het concept 'op kinderrechten gebaseerde kindvriendelijke school' kennen en besef je de reikwijdte ervan voor je eigen klas• en schoolpraktijk;
• reflecteren en mogelijkheden zien om de eigen werking meer kinderrechtenproof te maken;
• vanuit goede praktijkvoorbeelden kansen zien om de diverse deelaspecten van je eigen klas• en schoolpraktijk gerichter uit te werken en/of te optimaliseren.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie