Masterclass: Communicatie en teamwerking als hefboom voor een sterke school

Leer binnen de schoolcontext beweging, verandering en verbetering op gang trekken.
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon

• krijg je inzicht in enkele theoretische kaders over communicatie, werken in en met groepen, leiderschap, gedeelde verantwoordelijkheid en gedeelde visie;
• ontwikkel je, vanuit deze inzichten die aangebracht worden door ervaringsgerichte oefeningen en praktijkvoorbeelden, vaardigheden om deze kaders binnen de eigen
schoolcontext te implementeren;
• bekijk je de communicatie, het leiderschap en de verantwoordelijkheid in je team kritisch en krijg je de kans om voorstellen ter verbetering te formuleren;
• ontdek je hoe je vanuit deze inzichten en vaardigheden verandering teweeg kunt brengen in je schoolcontext.

Inleiding

Om een motiverende en inspirerende, een warme en tegelijk uitdagende context te bieden aan leerlingen, is een goedschoolklimaat van essentieel belang. In dit vormingstraject krijg je theoretische bagage en praktische ervaringen aangereikt waar mee je binnen de schoolcontext beweging, verandering en verbetering op gang kunt trekken. Thema's als teamwerking, communicatie, schoolklimaat, leiderschap en innovatie komen uitgebreid aan bod. In deze masterclass ontmoeten beleidsteams van een 4-tal scholen elkaar. Het traject bestaat uit een intakegesprek per school waarin de eigen schoolcontext in kaart wordt gebracht en verwachtingen en voorwaarden om een succesvol traject te realiseren, worden besproken. Gedurende 4 dagen, verspreid over het schooljaar, verkennen deze beleidsteams samen diverse theoretische kaders en inzichten. Reflectie en doe-opdrachten maken de theorie levendig. Na elke vormingsdag ga je met gerichte oefeningen aan de slag in de eigen school.

Wat leer je

Wat kan je

• krijg je inzicht in enkele theoretische kaders over communicatie, werken in en met groepen, leiderschap, gedeelde verantwoordelijkheid en gedeelde visie;
• ontwikkel je, vanuit deze inzichten die aangebracht worden door ervaringsgerichte oefeningen en praktijkvoorbeelden, vaardigheden om deze kaders binnen de eigen
schoolcontext te implementeren;
• bekijk je de communicatie, het leiderschap en de verantwoordelijkheid in je team kritisch en krijg je de kans om voorstellen ter verbetering te formuleren;
• ontdek je hoe je vanuit deze inzichten en vaardigheden verandering teweeg kunt brengen in je schoolcontext.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Kernteams (4 tot 6 pp/school): directie, zorgcoördinator, beleidsondersteuner

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs, Lager onderwijs

Locatie