Lezen remediëren

Verwerf inzicht in de opbouw van een leesproces.
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon

• de opbouw van het leesproces;
• de voorwaarden kennen waaraan een goede remediërende methodiek moet voldoen.

Eerstvolgende start: dinsdag 6 maart 2018, 09u30 Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven
Ceyssens Martine
Bekijk profiel
Inschrijven

Inleiding

Bij kinderen met een ernstig leesprobleem is er meer nodig dan een klassieke leesmethode. Deze kinderen hebben nood aan hulpmiddelen waarmee ze hun letters snel en makkelijk kunnen oproepen uit hun geheugen. Ze hebben meer leesmateriaal nodig omdat het automatiseren trager verloopt en het is voor hen ook belangrijk dat de woordstructuur in kleinere deelstappen wordt opgedeeld. Deze voorwaarden en andere noodzakelijke kenmerken die belangrijk zijn om het leesproces toch op gang te krijgen, worden in het eerste deel besproken. Ze steunen op recent wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens bekijk je op welke manier je de deelstappen opbouwt. Hoe kleiner de deelstappen, hoe beter. Op deze manier voorkom je dat kinderen opnieuw vastlopen. Je gaat ook dieper in op de preventie bij risicokinderen: welke kinderen zitten in de 'gevarenzone' en hoe kun je ze begeleiden? Waar start je en hoe bouw je langzaam op? En hoe kunnen zowel ouders als leerkrachten, zorgleerkrachten en logopedisten hierbij samenwerken?

Wat leer je

• de stappen zetten in de begeleiding van leerlingen met een leesprobleem;
• doelgericht leerlingen remediëren.

Wat kan je

• de opbouw van het leesproces;
• de voorwaarden kennen waaraan een goede remediërende methodiek moet voldoen.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Leerkrachten eerste graad lager onderwijs, leerkrachten buitengewoon onderwijs, zorgteam, CLB en hulpverleners

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie

Datum: dinsdag 6 maart 2018, 09u30
Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven