Levend Latijn

Tussen droom en daad: Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

- verschillende soorten oefeningen ontwikkelen die actieve taalbeheersing beogen ter versterking van het tekstbegrip.
- basisinstructies in het Latijn en het Grieks hanteren voor praktisch gebruik in de klas.
- authentieke teksten selecteren die tot een snel tekstbegrip bij leerlingen leiden.

Eerstvolgende start: woensdag 18 april 2018, 09u30 Locatie: Hogeschool Odisee / Warmoesberg 26, 1000 Brussel
Laes Christian
Bekijk profiel
Inschrijven

Inleiding

'Levend Latijn' is in. In heel verschillende landen gaan enthousiaste leraren aan de slag met didactieken die aanleunen bij het modernevreemdetalenonderwijs. Betekent dit alles een revolutie voor het onderwijs van oude talen? Draagt actieve kennis bij tot een beter tekstbegrip? En kunnen we hier iets mee in de context van het Vlaamse onderwijs? Deze nascholing biedt zowel kritische reflectie als praktische voorbeelden en wegwijzers voor levend Latijn.

Wat leer je

- genuanceerd en kritisch nadenken over het toepassen van didactiek van moderne vreemde talen in het onderwijs van klassieke talen, ook in verband met de bestaande leerplannen.
- een geschiedenis van het toepassen van deze 'levende' didactiek.
- verschillende methodes en toepassingen ervan onderscheiden.
- een uitgebreide kennismaking met de immersiemethode van Hans Ørberg

Wat kan je

- verschillende soorten oefeningen ontwikkelen die actieve taalbeheersing beogen ter versterking van het tekstbegrip.
- basisinstructies in het Latijn en het Grieks hanteren voor praktisch gebruik in de klas.
- authentieke teksten selecteren die tot een snel tekstbegrip bij leerlingen leiden.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Leerkrachten Latijn en leerkrachten Grieks

Voorkennis

Geen voorkennis vereist

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs

Locatie

Datum: woensdag 18 april 2018, 09u30
Locatie: Hogeschool Odisee / Warmoesberg 26, 1000 Brussel