Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom, basissessie

Ga concreet aan de slag met de taxonomie

Op 1 september 2019 startte de modernisering van het secundair onderwijs in het eerste leerjaar van de eerste graad. Niet alleen de vorm maar ook de inhoud van het secundair onderwijs werd  grondig vernieuwd. Om de communicatie tussen overheid, onderwijsnetten, leerkrachten en leerlingen optimaal af te stemmen, werd geopteerd de eindtermen uit te schrijven op basis van de herziene taxonomie van Bloom door Krathwohl & Anderson.

 

De taxonomie van Bloom en de herziene taxonomie van Krathwohl & Anderson zijn al jaren een inspirerend referentiekader. Het stelt je in staat om je lessen doordacht en kwaliteitsvol te ontwerpen en met je collega’s te communiceren over je onderwijspraktijk.

 

In deze vorming krijg je achtergrondinformatie om de verschillende onderdelen van de taxonomie goed te begrijpen. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden reiken we handvaten aan om met de taxonomie aan de slag te gaan.

De Vleeschouwer Hilde
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Activiteiten ontwerpen
Per persoon
Geen vorming gepland

Wat leer je

• het onderwijsleerproces vormgeven op een systematische wijze;
• de beginsituatie van je leerlingen benutten;
• haalbare en uitdagende doelen stellen;
• doelen evenwichtig ordenen;
• samenhangende, betekenisvolle en activerende leerinhouden aanbieden die het leren ondersteunen;
• leerinhouden afstemmen op het verwachte beheersingsniveau;
• leerlingen betrekken zodat ze een actieve en autonome rol krijgen in het onderwijsleerproces;
• een leeromgeving ontwerpen die het bereiken van de doelen ondersteunt;
• werkvormen bepalen en ontwikkelen;
• relevante media selecteren;
• evaluaties ontwerpen die representatief zijn voor het gevalideerd doelenkader en voor het aanbod van leerinhouden;
• een transparante, betrouwbare, brede evaluatie opstellen die is afgestemd op de doelgroep;
• de evaluatie integreren in het onderwijsleerproces.

Docenten

Boekentip

De taxonomie van Bloom in de klas. Een inspiratieboek voor de leraar, E. Rombaut, I. Molein en T. Van Severen, Pelckmans Pro

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

(Buitengewoon) secundair onderwijs

Hoe kan je je verder verdiepen

Evalueren met de herziene taxonomie van Bloom, vervolgsessie

Extra informatie

De teamgerichte vorming duurt een halve dag (3u).