Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom, basissessie

Ga concreet aan de slag met de taxonomie

19/11/2021: basissessie tweede en derde graad secundair onderwijs
11/02/2022: basissessie eerste graad secundair onderwijs


Op 1 september 2019 startte de modernisering van het secundair onderwijs. Niet alleen de vorm maar ook de inhoud van het secundair onderwijs werd grondig vernieuwd. Om de communicatie tussen overheid, onderwijsnetten, leerkrachten en leerlingen optimaal af te stemmen, werd geopteerd de eindtermen uit te schrijven op basis van de herziene taxonomie van Bloom door Krathwohl & Anderson.

 

De taxonomie van Bloom en de herziene taxonomie van Krathwohl & Anderson zijn al jaren een inspirerend referentiekader. Het stelt je in staat om je lessen doordacht en kwaliteitsvol te ontwerpen en met je collega’s te communiceren over je onderwijspraktijk.

 

In deze vorming krijg je achtergrondinformatie om de verschillende onderdelen van de taxonomie goed te begrijpen. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden reiken we handvaten aan om met de taxonomie aan de slag te gaan.

De Vleeschouwer Hilde
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Krachtige leerprocessen
Per persoon
Geen vorming gepland

Wat leer je

• het onderwijsleerproces op een systematische wijze vormgeven door de doelen op het verwachte beheersingsniveau te formuleren;
• samenhangende, betekenisvolle en activerende leerinhouden aanbieden die het leren ondersteunen en die af te stemmen op het verwachte beheersingsniveau;
• werkvormen bepalen en ontwikkelen die het bereiken van de doelen ondersteunen.;
• evaluatievormen en -vragen bepalen die representatief zijn voor het gevalideerd doelenkader en voor het aanbod van leerinhouden.

Docenten

Boekentip

De herziene taxonomie van Bloom in de klas. Een inspiratieboek voor de leraar, E. Rombaut, I. Molein en T. Van Severen, Pelckmans

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

(Buitengewoon) secundair onderwijs: eerste graad, tweede en derde graad.

Hoe kan je je verder verdiepen

Evalueren met de herziene taxonomie van Bloom, vervolgsessie

Extra informatie

Individugerichte vorming:
Volledige dag, 9u30-16u30
Eerste graad: 11/02/2022
Tweede en derde graad: 19/11/2021

Teamgerichte vorming:
Halve dag (3u).
Vraag een offerte aan via info@tenz.be