Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom

Een compleet overzicht met tal van voorbeelden, praktische toepassingen en tips

De sessie op 30/1 in Leuven is volzet. Inschrijven op de reservelijst kan via info@tenz.be"

"Hoe kun je als leerkracht je lessen zo ontwerpen dat je de eindtermen doordacht en kwaliteitsvol kan doen landen op de klasvloer rekening houdend met de noden van alle leerlingen?
Op 1 september 2019 start de modernisering van het secundair onderwijs in het eerste leerjaar van de eerste graad. Deze vernieuwing wordt stapsgewijs ingevoerd tot aan het derde leerjaar van de derde graad. Samen met deze vernieuwing, worden nieuwe eindtermen vastgelegd, deze vormen de basis van de nieuwe leerplannen.
In tegenstelling tot vroeger zijn de eindtermen niet langer onderverdeeld in vakken maar gebaseerd op zestien sleutelcompetenties. Dit moet ertoe bijdragen dat jongeren beter voorbereid worden op een steeds sneller veranderende en evoluerende maatschappij.

Niet alleen de vorm maar ook de inhoud van het secundair onderwijs wordt dus grondig vernieuwd. Om de communicatie tussen overheid, onderwijsnetten, leerkrachten en leerlingen optimaal af te stemmen, werd geopteerd de eindtermen uit te schrijven op basis van de herziene taxonomie van Bloom door Krathwohl & Anderson.

De taxonomie van Bloom en de herziene taxonomie van Krathwohl & Anderson zijn al jaren een inspirerend referentiekader. Het stelt je in staat om je lessen doordacht en kwaliteitsvol te ontwerpen en met je collega’s te communiceren over je onderwijspraktijk. In deze vorming krijg je achtergrondinformatie om de verschillende onderdelen van de taxonomie goed te kunnen begrijpen. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden reiken we handvaten aan om met de taxonomie aan de slag te gaan.

De Vleeschouwer Hilde
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Activiteiten ontwerpen

Wat kan je

het systematisch vormgeven van het onderwijsleerproces:
• het benutten van de beginsituatie van de leerlingen;
• het stellen van haalbare en uitdagende doelen;
• het evenwichtig ordenen van doelen;
• het aanbieden van samenhangende, betekenisvolle en activerende leerinhouden die het leren ondersteunen;
• het afstemmen van de leerinhouden op het verwachte beheersingsniveau;
• het betrekken van leerlingen zodat ze een actieve en autonome rol krijgen in het onderwijsleerproces;
• het ontwerpen van een leeromgeving die het bereiken van de doelen ondersteunt;
• het bepalen en ontwikkelen van werkvormen;
• het selecteren van relevante media;
• het ontwerpen van een evaluatie die representatief is voor het gevalideerd doelenkader en voor het aanbod van leerinhouden;
• het opstellen van transparante, betrouwbare, brede evaluatie afgestemd op de doelgroep;
• het integreren van evaluatie in het onderwijsleerproces.

Docenten

Boekentip

Eef Rombaut, Ingrid Molein & Tine Van Severen.Taxonomie van Bloom in de klas. Een inspiratieboek voor de leraar. Pelckmans Pro verschijnt januari 2019

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

(Buitengewoon) Secundair onderwijs

Extra informatie

1 dagdeel

bij individuele vorming: prijs inclusief het inspiratieboek met materialenset per deelnemer

Locatie

Datum: vrijdag 26 april 2019, 09u30 tot 12u30
Locatie: Van der Valk / Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Borgerhout