Leren zichtbaar maken voor leerkrachten

Onderzoek de denkkaders van een geïnspireerde leerkracht.

Nu je het verhaal van Leren zichtbaar maken kent, wil je kijken naar jouw volgende stappen..

Dag 1
Je krijgt als leerkracht instrumenten en strategieën om essentiële vragen met betrekking tot het leren van kinderen/jongeren te beantwoorden, inclusief het berekenen van effectgroottes. Je gaat dieper in op je rol als evaluator en onderzoekt de kenmerken van een optimale ‘leerder’. Je ontwikkelt een eigen stappenplan om het leren in jouw klas zichtbaar te maken en om dit vervolgens in jouw klas in de praktijk te brengen tussen de eerste en de tweede trainingsdag. Deze dag belooft een evenwicht tussen theorie, praktijk en groepsdiscussie.

Dag 2
Op deze dag delen we de casussen met elkaar. We gaan dieper in op de denkkaders van een geïnspireerde leerkracht. We krijgen een duidelijke inkijk in een klaslokaal van een Visible Learning-school. Welke kenmerken wil je ook in jouw klas en school zien? In welke stappen pakken we dat aan? We maken daarbij een tweede impactcyclus.
Na deze tweede dag ben je klaar om in je eigen klas en op je eigen school de principes van Visible Learning toe te passen.

Coppens Lieven
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken

Wat leer je

• het concept leerkracht als evaluator begrijpen;
• een verschuiving in het denken van de kinderen teweegbrengen en hen meer metacognitieve vaardigheden bijbrengen;
• hoe je kan nagaan hoe beoordelingsbekwaam kinderen zijn;
• groei in vaardigheid en kennis te meten;
• gegevens interpreteren en een impactvol gesprek over leren voeren met een collega;
• een impactcyclus opstellen;
• met een netwerk en bronnen aan de slag gaan om het leren steeds beter te bevorderen.

Docenten

Boekentip

Hattie J. Leren zichtbaar maken met de kennis over hoe wij leren. Abimo & Bazalt

Praktische informatie

Voor wie

Deeltijds kunstonderwijs, Hoger onderwijs, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Indi: schrijf je bij voorkeur samen met een collega in die als klankbord kan dienen.

Voorkennis

Basissessie: Leren zichtbaar maken: de grondslag

Extra informatie

Je krijgt tussen de twee vormingsdagen tijd om aan de slag te gaan
www.lerenzichtbaarmaken.be

2 dagen