Leren zichtbaar maken: een introductie

Kiezen voor vormingen uit het programma ‘de zichtbaar lerende school’.

John Hattie onderzocht hoe leraren meer impact kunnen hebben op het leren van hun leerlingen. Hij komt daarbij tot een grote lijst van zaken die minder of meer stimulans betekenen voor het leren. Klassengrootte, zittenblijven, maar ook rekening houden met leerstijlen blijkt daarin weinig tot geen effect te hebben. Goede feedback geven aan leerlingen, kwaliteit van de relatie leraar-leerling en aanleren van leerstrategieën blijken een hoog effect te hebben. De grote uitdaging in het implementeren van de bevindingen van Hattie, zit hem in het concept van leraar-zijn; de nadruk komt op respectvolle interactie met leerlingen, in een sfeer van onderling vertrouwen. En wie zou dat niet willen?

Coppens Lieven
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken

Wat leer je

• een eerste kennismaking met Leren Zichtbaar Maken;
• keuzes maken voor je team uit het programma Leren Zichtbaar maken.

Docenten

Boekentip

Hattie J. Leren zichtbaar maken. Beknopte uitgave. Abimo & Bazalt (niet in de prijs opgenomen)

Praktische informatie

Voor wie

Deeltijds kunstonderwijs, Hoger onderwijs, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs

Extra informatie

www.lerenzichtbaarmaken.be

2 uren