Leren zichtbaar maken: de grondslag

Ontwikkel een gemeenschappelijke taal om over het leren te spreken.

Speciaal voor scholen heeft prof. Hattie het trainingsprogramma Visible Learning ontwikkeld. Het is geen nieuwe methode en ze vereist geen aparte lessen of andere ingrijpende veranderingen. Het is enkel een verhaal dat je ertoe verbindt om hetgeen zinvol is te behouden en te benoemen waar het anders kan. Je keuzes zullen voortaan wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ze kunnen door jezelf/je team onder de loep genomen en besproken worden. Je zal met een hernieuwde focus zeer sterk staan, niet door een toverformule, maar door lef, keuzes en focus op kerntaken.

Onderdeel van uitdaging: Samen school maken

Wat leer je

• de belangrijkste resultaten van het Visible Learning-onderzoek beschrijven
• een aantal kenmerken van een kind/jongere dat inzicht heeft in zijn eigen leren opnoemen
• de denkkaders beschrijven die invloed hebben op de prestaties van kinderen

Boekentip

Hattie J. Leren zichtbaar maken. Nederlandse vertaling van Visible Learning for Teachers. Abimo & Bazalt

Praktische informatie