Leren leren via mindmaps

Leer kinderen informatieve teksten verwerken.

Werken met mindmaps (visuele, kleur- en beeldrijke schema’s) is een veelbelovende techniek om leerlingen te ondersteunen in het verwerken en lezen van informatieve teksten. Naast informatievaardigheden combineert deze techniek ook andere 21e-eeuwse vaardigheden zoals creatief denken en zelfregulering. Hoe gebruik je deze techniek nu op een concrete en effectieve manier in de onderwijspraktijk? Wat vertelt wetenschappelijk onderzoek hierover? Tips en tricks worden geïllustreerd terwijl je zelf aan het mindmappen gaat.

Merchie Emmelien
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerprocessen versterken

Wat leer je

• waarom het gebruik van mindmaps effectief is;
• enkele belangrijke misvattingen omtrent het gebruik van mindmaps in de onderwijspraktijk;
• de kwaliteit van een mindmap evalueren aan de hand van een gedetailleerde scoringsrubriek;
• een kwaliteitsvolle vormelijke en inhoudelijke mindmap ontwerpen;
• de mindmap-strategie op een wetenschappelijk onderbouwde manier inzetten, zowel overkoepelend als binnen de context van specifieke leergebieden.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Basisonderwijs, Lager onderwijs

Lager onderwijs: derde graad

Extra informatie

Enkele kleurstiften of -potloden meebrengen is aangeraden.