Leren, gebeurt dat in je brein?

Verhoog de leermotivatie van kinderen door inzicht in de werking van het brein.
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon

• neuromythes of foute veronderstellingen van hoe het brein werkt, te doorprikken;
• de werking van het brein tijdens het leerproces kennen;
• de kennis over de werking van het brein te vertalen naar de onderwijspraktijk;
• voorzichtige verbanden te leggen tussen didactische principes van het lager onderwijs en ondersteunende hersenonderzoeken.

Inleiding

Tijdens deze workshop starten we met het in kaart brengen van jouw voorkennis: wat weet jij over het brein? Is deze kennis correct of ben je gevoelig voor een van de vele neuromythes die in het onderwijs heersen? We bieden je een kader om jouw voorkennis kritisch in vraag te stellen. Daarna verken je de ontwikkeling van het brein en wat er in het brein gebeurt tijdens het leerproces. Deze kennis ondersteunt de groeimindset van Carol Dweck en biedt inzicht in verschillende leer- en didactische principes om het leerproces en de leermotivatie van kinderen te verhogen.

Wat leer je

• enkele neuromythes herkennen en vermijden in de klaspraktijk;
• een kritische houding aannemen die je in staat stelt kennis over de werking van het brein op zijn waarde te beoordelen;
• de werking van het brein tijdens het leerproces in eigen woorden uitleggen;
• leer• en didactische principes verklaren vanuit de werking van het brein;
• de leermotivatie van kinderen verhogen door inzicht in de werking van het brein.

Wat kan je

• neuromythes of foute veronderstellingen van hoe het brein werkt, te doorprikken;
• de werking van het brein tijdens het leerproces kennen;
• de kennis over de werking van het brein te vertalen naar de onderwijspraktijk;
• voorzichtige verbanden te leggen tussen didactische principes van het lager onderwijs en ondersteunende hersenonderzoeken.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• I've got my mind set on you
• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De zichtbaar lerende school'.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie