Leesmotivatie verhogen voor moeilijke lezers

Omgaan met diversiteit in je klasgroep.

Tania belicht vanuit haar traject als Dyslecticus wat het voor een kind betekent om de stap naar lezen moeilijk te kunnen nemen. Ze ontmaskert de uitvluchten en de strategieën die kinderen inzetten om niet te hoeven lezen. Vanuit haar ervaring als Drama-pedagoog reikt ze verschillende tools aan waar je zelf hier rond mee aan de slag kan.

Ann belicht op haar beurt de diversiteit binnen de klassengroep van binnen uit. Wat maakt dat kinderen anders functioneren en wat betekent dat binnen een klasgroep. Vanuit haar ervaring als Kind-Jeugdcoach en als ervaringsdeskundige bekijkt ze hoe iedereen zijn plek binnen de groep kan vinden en hoe jij als begeleider/leerkracht daarin kan helpen. Zonder door al die verschillende ‘gebruiksaanwijzingen’ overspoeld te raken.

Ceurvels Ann
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Opvolgen en evalueren
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• hoe motiveer je zwakke lezers en kinderen die een beperking hebben (ASS, ADHD etc) om toch te gaan lezen;
• hoe ga je om met de diversiteit binnen een klasgroep en wat kan je inzetten om iedereen een plek te geven.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs

Buitengewoon basisonderwijs
De deelnemersgroep wordt opgesplitst in leerkrachten eerste tot en met derde leerjaar / vierde tot en met zesde leerjaar

Extra informatie

Dagdeel