Leerlinggericht differentiëren

Ga met centraal gestuurd differentiëren aan de slag.
In je klas zitten leerlingen die direct mee zijn en ook leerlingen die nog een extra woordje uitleg nodig hebben. We zijn vaak geneigd te denken dat de leerlingen die direct mee zijn echt op hun plaats zitten in de klas en richten ons daarom goed bedoeld op de leerlingen die extra uitleg nodig hebben. De zwaksten bepalen zo het tempo van de les, maar wat doen de andere leerlingen dan? Verveling en demotivatie liggen voor de sterkere leerlingen op de loer, maar even iets anders geven is ook niet zo vanzelfsprekend. Leren doen leerlingen het beste in ‘hun’ zone van naaste ontwikkeling. Hoe dan? De taxonomie van Bloom een uitkomst als je die goed leert te vertalen. 

Deze vorming bestaat uit twee delen. In deel 1 verken je de verschillende profielen van leerlingen en welke signalen differentiatie aangeven (zowel naar boven als naar beneden). Wat is die behoefte dan? Heeft die leerling nood aan extra uitleg of remediëring? Lukt het (nog) niet omdat het cognitief boven de pet gaat? Of gaat het juist allemaal (te) vanzelf? Als je weet wat de leerling nodig heeft, dan kun je differentiëren. In deel 2 vertrekken we vanuit een echte les om te onderzoeken wat je zou kunnen aanpassen. We bekijken de theorie van de zone van de naaste ontwikkeling en de taxonomie van Bloom als kapstokken om opdrachten aan op te hangen zodat je leert om te ‘kiezen’ welke opdrachten bij welke leerlingen passen. Zo kun je bij het onderwerp blijven en toch differentiëren voor elke leerling.
Fischer Monique
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Krachtige leerprocessen

Wat leer je

• leerlingen herkennen die differentiatie nodig hebben, zowel naar boven als naar beneden;
• differentiatienoden nog scherper te formuleren (cognitief, conatief, affectief en gedragsmatig);
• invulling geven aan de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ zonder aanspraak te doen op ‘zelfstandigheid’;
• de taxonomie van Bloom echt praktisch te gebruiken voor differentiatie;
• opdrachten te maken die aansluiten op verschillende leerfasen en noden van de leerlingen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

(Buitengewoon) secundair onderwijs

Extra informatie

Breng een aantal lesopdrachten mee naar de vorming.

Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30: 13 oktober 2022 (Berchem)

Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be

Locatie

Datum: donderdag 13 oktober 2022, 09u30 tot 16u30
Locatie: Syntra / Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem