Leerlingen coachen

Ontwikkeling van kinderen in de klas stimuleren
De ontwikkeling van het kind staat centraal in de basisschool. Dat vraagt niet alleen een andere manier om na te denken over het activiteitenontwerp, maar benadrukt ook het belang van de leerkracht als coach.

We onderzoeken samen wat het betekent om als leerkracht een ontwikkelingsgerichte bril op te zetten tijdens het observeren, ondersteunen en uitdagen van kinderen. Hoe ondersteun je hen in hun leerproces? Welke verschillende begeleidersrollen kun je daarvoor inzetten? Wat is de relatie leerkracht-leerling en in welke rollen zie je jezelf in de toekomst groeien? Deze sessie laat leerkrachten nadenken over hun eigen begeleidershouding en gaat zo op zoek naar gedragen nieuwe kansen, zowel individueel als schoolbreed.

Voor Zill-scholen besteden we specifieke aandacht aan de relatie met de Zill-visie en de kansen van het ordeningskader.
Onderdeel van uitdaging: Krachtige leerprocessen

Wat leer je

• je bewust worden van verschillende rollen die je als coach binnen een leerproces kunt opnemen;
• de relatie tussen leerkracht en leerling situeren in deze verschillende interactievormen;
• uitdagingen formuleren voor jezelf.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs: Zill-scholen

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be