Kunst beschouwen met kinderen

Leer kijken en luisteren naar kunst uit verschillende domeinen.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• wat de waarde en kracht is van kunst en cultuur in de klas;
• zelf naar kunst kijken als leerkracht;
• met leerlingen gericht kunst beschouwen en bespreken;
• hoe kunst de wisselwerking tussen beschouwen en creëren kan stimuleren.

Inleiding

Het waarnemen van kunst is een belangrijk aspect van de muzische vorming in de lagere school. Leerlingen in contact brengen met kunst, ze nieuwsgierig maken en hen ernaar leren kijken en luisteren. Daarnaast levert kunst heel w at inspiratie op voor muzische creatieopdrachten. In deze sessie bekijk je kunst uit verschillende domeinen, ook minder voor de hand liggende kunst. W e introduceren enkele handige trucjes en kaders om naar kunst te leren kijken. Daarnaast brengen we met kunstzinnige bouwstenen en werkvormen de woordenschat binnen, die je nodig hebt om met je leerlingen over kunst te praten en reflecteren. Tijdens de sessie ontdek je dat je zelf geen kunstexpert hoeft te zijn om vanuit kunst te werken.

Wat leer je

• leerlingen op een leuke en gerichte manier met kunst in contact brengen;
• met vertrouwen een kunstbeschouwend gesprek voeren;
• een lesidee bedenken op basis van een kunstwerk, voorstelling e.d.

Wat kan je

• wat de waarde en kracht is van kunst en cultuur in de klas;
• zelf naar kunst kijken als leerkracht;
• met leerlingen gericht kunst beschouwen en bespreken;
• hoe kunst de wisselwerking tussen beschouwen en creëren kan stimuleren.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De kunstzinnige school'.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie