Kunst beschouwen met kinderen

Leer kijken en luisteren naar kunst uit verschillende domeinen
Kinderen in contact brengen met kunst, ze nieuwsgierig maken en hen ernaar leren kijken en luisteren is een belangrijk muzisch doel. Bovendien levert kunst heel wat inspiratie op voor muzische creatieopdrachten en ontdek je zelf muziek, dans, theater en beeldende kunst van vroeger en nu. We introduceren enkele handige trucjes en kaders om naar kunst te leren kijken en een beschouwend gesprek op te bouwen. Daarnaast reiken we met kunstzinnige bouwstenen en werkvormen de woordenschat aan die je nodig hebt om met je leerlingen over kunst te praten en reflecteren. Ontdek dat je zelf geen kunstexpert hoeft te zijn om vanuit kunst te werken.
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• inzien wat de waarde en kracht is van kunst en cultuur in de klas;
• zelf naar kunst kijken;
• met leerlingen gericht kunst beschouwen en bespreken;
• woordenschat aanbrengen om over kunst te spreken;
• hoe je kunst als inspiratie kunt gebruiken voor muzische activiteiten.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Deze sessie is beschikbaar in een variant specifiek voor de kleuterschool.

Getuigenissen

“Je krijgt een veel ruimer inzicht in het begrip 'beschouwen' en de toepasbaarheid ervan in de klaspraktijk. Door de actieve werkvormen krijg je zin om dit uit te proberen met je leerlingen.”
Sint-Jorisschool Sint-Joris-Winge