Klasprikkels en breinvriendelijk leren

Prikkelende leermomenten voor elke leerling in de klas!

Je bekijkt de prikkelverwerking van kinderen en jongeren in relatie tot onderwijsgerichte vaardigheden en (bewegings)gedrag. We vertrekken vanuit verschillende denkconcepten o.a. de 4 kwadranten (Winnie Dunn ), het model ‘Werken met aandacht’ (André Rietman) enz.
Een breinvriendelijk leren zorgt voor prikkelende leermomenten die alle leerlingen uitdagen tot ontdekken, uitproberen en beleven met elkaar. We oefenen en leren de ganse dag aan de hand van klassituaties, 5-minuten spelletjes, -tussendoortjes en -focus, filmpjes, interventies en strategieën enz.

van Dyck Karen
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerprocessen versterken
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• hoe een leerling functioneert waarbij de prikkelverwerking goed verloopt en bij een leerling die te weinig of teveel prikkels doorlaat in de klas;
• zelfregulerend gedrag herkennen;
• de effecten zien van verschillende type ouders en leerkrachten op de leerling;
• gepaste bewegings-en breinoefeningen en/of kalmerende en activerende strategieën inzetten in omgang met de over-of onder prikkeling van de leerling in de klas.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs

Extra informatie

Volledige dag