Klasgroep in de knoop: de klasthermometer biedt uitzicht

Leer een negatieve groepsdynamiek ombuigen.

Wie les geeft, kent het wel: een klasgroep waarin de sfeer ondermaats is omdat zich wrijvingen of pesterijen voordoen. De klasthermometer is een oplossingsgericht werkinstrument, gegroeid vanuit de praktijk en gericht op het bespreekbaar maken van de situatie. Op voorzet van de leerkracht houdt de klas zichzelf een spiegel voor: hoe voel jij je op dit ogenblik in deze groep? Wat waardeer je in de groep? Wat zou je liever anders zien? Welke afspraak zou jouw groep vooruit kunnen helpen? Wat ben je bereid om zelf te doen?

Deze vorming maakt je vertrouwd met het instrument en leert je hoe je er best mee aan de slag gaat. Geen gemoraliseer, maar een open gesprek onder leiding van een betrokken leerkracht. Nieuwe afspraken en persoonlijke engagementen zorgen voor een nieuwe, kansrijke start. Deze praktijkgerichte training reikt achtergrondinformatie aan over het omgaan met groepen en zet je op weg om de volgende dag aan de slag te gaan met de klasthermometer.

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden

Wat leer je

• de vijf fasen van een groepsproces herkennen;
• herkennen welke dynamiek zich stelt in een groep die gekenmerkt wordt door angst, agressie en een gebrek aan wederzijds respect;
• hoe een negatieve groepsdynamiek kan worden omgebogen;
• leerlingen zelf verantwoordelijkheid laten opnemen voor het installeren van een veiligere en meer betrouwbare sfeer en omgang in de groep.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs

(buitengewoon) secundair onderwijs: enkel voor voldoende talige leerlingen. - (buitengewoon) basisonderwijs - Zorg in en rond de school