Klankdorp

Leer kleuters en anderstalige nieuwkomers op een eenvoudige manier kennismaken met de klanken en letters in onze taal.

De kinderen zingen, verkleden zich en spelen toneel. Zo leren ze elke klank te verbinden met een beweging en uiteindelijk met een letterbeeld.

We overlopen alle noodzakelijke stappen. Eerst verkennen we de klanken; daarna stappen we op een auditieve, visuele een speelse manier over naar ‘hakken en plakken’. We oefenen met zelfgemaakte spellen en met digitaal materiaal.

Voor anderstalige leerlingen is dit een uitstekende methode om klanken te leren kennen die in hun taal niet bestaan.

Onderdeel van uitdaging: Vakspecifiek ontwerpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• Een speelse methode waarmee de kinderen klanken en leesletters leren herkennen en koppelen aan elkaar.
• Een natuurlijke methode om het fonologisch en fonemisch bewustzijn bij de kinderen te bevorderen.

Boekentip

Klankdorp Wolters-Noordhoff

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs

Extra informatie

De methode is zowel bruikbaar voor een individuele als voor een klassikale aanpak. Je kunt er een heel schooljaar lang mee werken of je beperken tot een kortere periode.
Dagdeel