KiVa voor gevorderde KiVa-kernteams

Driedaagse KiVa-training voor scholen die hun reeds geschoolde KiVa-kernteam verder wil professionaliseren.

Heel wat KiVa-kernteams hebben er al een basistraject opzitten en voelen de noodzaak om zich te verdiepen. Hoe kun je KiVa nog sterker inzetten op klasniveau? Wat betekent een verbindende communicatie installeren in onze praktijk? Hoe kun je schoolbreed de aanpak van (cyber)pesten versterken? Als het kernteam op zoek is naar nieuwe inspiratie en wil doorgroeien naar expertniveau, dan zal deze driedaagse training een meerwaarde betekenen.

Deze driedaagse training richt zich uitsluitend tot kernteams die de basistraining gevolgd hebben. Ze zijn reeds vertrouwd met de KiVa-visie en -praktijk.

KiVa-kernteams die deze training bijwonen vormen een lerend netwerk. Samen met andere kernteams verwerven jullie nieuwe inzichten, zetten jullie in op communicatie en groepsdynamiek en buigen jullie zich over lastige casussen van pesten en moeilijk schoolgedrag. Ook andere praktijkgerichte vragen worden geïntegreerd in de drie trainingsdagen.

 

Dag 1: KiVa op klasniveau

 • De KiVa-visie: KiVa-eigen aanpak met aandacht voor de belangrijkste bouwstenen zoals aanleren van sociale vaardigheden en ouderbetrokkenheid.
 • De klasthermometer leren gebruiken om het leer- en leefklimaat in klassen met negatieve(re) normen weer positief om te buigen.
 • Bewustmaking van de rol van de leraar in de groepsdynamiek van een klas.
 • Kinderen écht leren samenwerken.

 

Dag 2: Communicatie

 • Verbindende communicatie: hoe breng je boodschappen over met zo min mogelijk weerstand van de overkant? Hoe communiceren we verbindend naar leerlingen, ouders en collega’s?
 • Proactieve cirkels: samen met kinderen werken aan verbondenheid en een positieve klassfeer door helder met elkaar te leren communiceren.
 • Communicatie van beleidskeuzes: een kijkje op het eigen schoolbeleid.

 

Dag 3: Schoolbreed werken

 • Positief schoolklimaat op de speelplaats. Een kijk op de eigen speelplaatswerking met oog voor sterktes en groeipunten.
 • Langdurig pesten/cyberpesten. Handvaten om met moeilijke problematieken aan de slag te gaan.
 • Taken van het KiVa-team op punt stellen en uitwerken: de rol van de directie bepalen, ondersteunen van nieuwe collega’s, een handelingsplan voor de aanpak van pest- en cyberpestproblematieken opmaken en evaluatie van de eigen KiVa-werking.
 • Casussen vanuit de deelnemende scholen.
Smeyers Anoek
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling
Per persoon
Schrijf je nu in
15 november 2022
09u30 tot 16u30
29 november 2022
09u30 tot 16u30
9 december 2022
09u30 tot 16u30

Wat leer je

• bewust omgaan met je rol als leerkracht in de groepsdynamiek van de klas.;
• een sterk en positief leer- en leefklimaat scheppen, ook voor klassen met negatieve(re) normen;
• een verbindende communicatie aangaan met kinderen, ouders en collega’s;
• schoolbreed aan een antipestbeleid werken en moeilijke casussen aanpakken.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs

Scholen en schoolteams die al langer met KiVa aan de slag zijn.

Extra informatie

Individugerichte vorming
Drie volledige dagen, 9u30 - 16u30

Locatie

Datum: dinsdag 15 november 2022, 09u30 tot 16u30
Datum: dinsdag 29 november 2022, 09u30 tot 16u30
Datum: vrijdag 9 december 2022, 09u30 tot 16u30
Locatie: Syntra / Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem