KiVa sterk(er) in de vingers

Driedaagse KiVa-training voor gevorderden

Reserveer snel je plaatsje voor de driedaagse training in Berchem. De sessie in Turnhout is al volzet.

Ben je een KiVa-school en is jullie KiVa-kernteam ondertussen gewijzigd?
Ben je een nieuwe directeur/directrice en heb je de opstart van KiVa gemist?
Kiest jullie school er voor om meer leerkrachten ‘KiVa-sterk’ te maken?
Wil jullie school stap voor stap alle teamleden opleiden tot KiVa-expert?
Is het voor jullie team belangrijk dat elk teamlid vertrouwd raakt met de KiVa-interventies?

Dan zijn dat stuk voor stuk goede redenen om extra mensen van jullie school naar de KiVa-driedaagse voor gevorderden te sturen.

Deze driedaagse vorming richt zich uitsluitend tot scholen en schoolteams die al langer met KiVa aan de slag zijn. De KiVa-visie en –praktijk is ondertussen gekend. De jaarlijkse kick-off, de KiVa-lessen, de KiVa-games en –vragenlijsten, de infoavond voor ouders, … maken inmiddels deel uit van jullie schoolwerking.

Wel komt het er op aan om extra leden van jullie schoolteam tot KiVa-expert te trainen. Zo komen ze op gelijke voet te staan met de leden van het KiVa-kernteam en kunnen ze dit team komen versterken. Of, zo raakt de knowhow en expertise van het kernteam geleidelijk gespreid over het voltallige schoolteam. Kortom, deze training zorgt er voor dat jullie team KiVa nog sterker in de vingers krijgt.

Smeyers Anoek
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

Dag 1
Essentiële bouwstenen van het KiVa-programma
• De KiVa-visie
• De rol en wenselijke aanpak van het KiVa-kernteam
• KiVa schoolbreed waarmaken via de speelplaatswerking, ouderbetrokkenheid versterken en de KiVa-zelfevaluatie
• De KiVa-monitor: wat met de resultaten

Dag 2
De rol en invloed van de leerkracht op de klasdynamiek
• Wat is de essentie van een goed geleide groep?
• Hoe installeer en bewaak je de positieve omgang in je groep?
• Hoe ga je in gesprek met slachtoffer en dader(s) bij een pestincident? (met oefenmomenten)
• Samen bespreken we lastige situaties (intervisie)

Dag 3
Pesten groepsgericht aanpakken
• Voordelen van een groepsgerichte aanpak
• Aan de slag met niet-confronterende en confronterende methodieken op groepsniveau (proactieve cirkel, herstelcirkel, No Blame of steungroepmethode, …)
• Ouders betrekken: hoe en vanaf wanneer?

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs

Scholen en schoolteams die al langer met KiVa aan de slag zijn.