KiVa sterk(er) in de vingers

Driedaagse KiVa-training voor gevorderden

Kiest je school ervoor om alle teamleden een verdiepende KiVa-opleiding te geven?

Kent je KiVa-kernteam ondertussen nieuwe leden?

Ben je een nieuwe directeur/directrice en heb je de opstart van KiVa gemist?

Is je KiVa-team vragende partij voor een aanvullende opleiding?

Dan zijn dat stuk voor stuk goede redenen om extra mensen van jullie school naar de KiVa-driedaagse voor gevorderden te sturen.

 

Deze driedaagse vorming richt zich  uitsluitend tot scholen en schoolteams die al langer met KiVa aan de slag zijn. De KiVa-visie en –praktijk is ondertussen gekend. De jaarlijkse kick-off, de KiVa-lessen, de KiVa-games en –vragenlijsten, de infoavond voor ouders, … maken inmiddels deel uit van jullie schoolwerking.

 

Wel komt het er op aan om extra leden van jullie schoolteam tot KiVa-expert te trainen. Zo komen ze op gelijke voet te staan met de leden van het KiVa-kernteam en kunnen ze dit team komen versterken. Of, zo raakt de knowhow en expertise van het kernteam geleidelijk gespreid over het voltallige schoolteam. Kortom, deze training zorgt er voor dat jullie team KiVa nog sterker in de vingers krijgt. 

Smeyers Anoek
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Schrijf je nu in
23 oktober 2020
09u30 tot 16u30
19 november 2020
09u30 tot 16u30
3 december 2020
09u30 tot 16u30

Wat leer je

Dag 1
Essentiële bouwstenen van het KiVa-programma.
• De KiVa-visie
• De rol en wenselijke aanpak van het KiVa-kernteam
• KiVa schoolbreed waarmaken via de speelplaatswerking, ouderbetrokkenheid versterken en de KiVa-zelfevaluatie
• Hoe aan de slag met de resultaten van de KiVa-monitor en de KiVa-zelfevaluatie

Dag 2
De rol en invloed van de leerkracht op de klasdynamiek.
• Wat is de essentie van een goed geleide groep?
• Hoe installeer en bewaak je de positieve omgang in je groep?
• Hoe ga je in gesprek met slachtoffer en dader(s) bij een pestincident? (met oefenmomenten)
• Samen bespreken we lastige situaties (intervisie)

Dag 3
Pesten groepsgericht aanpakken.
• Voordelen van een groepsgerichte aanpak
• Aan de slag met niet-confronterende en confronterende methodieken op groepsniveau (proactieve cirkel, herstelcirkel, No Blame of steungroepmethode, …)
• Ouders betrekken: hoe en vanaf wanneer?

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Scholen en schoolteams die al langer met KiVa aan de slag zijn.

Locatie

Datum: vrijdag 23 oktober 2020, 09u30 tot 16u30
Datum: donderdag 19 november 2020, 09u30 tot 16u30
Datum: donderdag 3 december 2020, 09u30 tot 16u30
Locatie: Syntra / Geldenaaksebaan 327, 3001 Heverlee