KiVa sterk(er) in de vingers

Driedaagse KiVa-training voor nieuwe leerkrachten van KiVa-scholen (KiVa+-training).

Kiest jullie school er voor om alle teamleden, gefaseerd, een verdiepende KiVa-opleiding te geven?

Telt jullie KiVa-kernteam nieuwegezichten die de driedaagse training voor KiVa-teams nog niet hebben gevolgd?

Ben je nieuw als directeur en ben je nog niet vertrouwd met KiVa?

Dat zijn stuk voor stuk goede redenen om al wie nood heeft aan extra input over KiVa en de KiVa-werking naar onze KiVa+-training te sturen. Deze driedaagse training richt zich in het bijzonder tot scholen en schoolteams die ondertussen vertrouwd zijn geraakt met de KiVa-aanpak én waar het KiVa-kernteam en/of de schooldirectie en/of andere leden van het schoolteam uitkijken naar extra vorming over KiVa.

Deze training versterkt de expertise over KiVa in het schoolteam, zorgt ervoor dat het hele KiVa-kernteam dezelfde expertise deelt en dat ook jij, als directeur, jouw leidinggevende rol ten volle kunt opnemen. Zo houden jullie de KiVa-werking op peil en vergroot de kans op duurzaam succes.

 

Dag 1 Essentiële bouwstenen van het KiVa-programma

 • Een diepere kijk op de KiVa-visie.
 • Pesten als groepsgebeuren met de verschillende rollen binnen pestgedrag.
 • De rol die de leerkracht inneemt binnen pestgedrag.
 • De klasthermometer. Een interactieve aanpak om met klassen aan de slag te gaan die minder positieve klasnormen hebben.

 

Dag 2 De rol en invloed van de leerkracht op de klasdynamiek

 • KiVa bouwstenen van nabij bekeken.
 • De klasthermometer in de praktijk. Hoe stellen we een specifieke leerlijn op voor klasgroepen die het moeilijk hebben in jouw school?
 • Ervaar de rollen binnen pestgedrag door middel van een stoelenspel.
 • KiVa school-breed waarmaken via de KiVa-zelfevaluatie
 • De rol van de leerkracht binnen pestgedrag. Bewust worden van onze eigen acties.
 • Een blik op de eigen school en het beleid.

 

Dag 3 Pesten aanpakken

 • Voordelen van een groepsgerichte aanpak.
 • Aan de slag met niet-confronterend een confronterende methodieken op individueel en groepsniveau.
 • Hoe in gesprek gaan met slachtofferen dader(s) bij een pestincident (met oefenmomenten).
 • Samen bespreken we lastige situaties (intervisie).
 • Ouders betrekken: hoe en vanaf wanneer?
Smeyers Anoek
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• pesten als groepsgebeuren binnen een groepsdynamiek bekijken en aanpakken;
• de KiVa-bouwstenen hanteren en inzetten op preventieve en curatieve acties;
• gesprekstechnieken inzetten met confronterende en niet-confronterende methodieken op individueel en groepsniveau.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Scholen en schoolteams die al langer met KiVa aan de slag zijn.

Extra informatie

Individugerichte vorming
Drie volledige dagen, 9u30 - 16u30