KiVa antipestprogramma: kennismaking

Een schoolbrede aanpak om pesten te voorkomen en aan te pakken.
‘KiVa’ betekent in het Fins ‘fijn’ of ‘leuk’ en is bovendien de naam van het wetenschappelijk onderbouwd antipestprogramma dat ontwikkeld is in Finland. In Vlaanderen krijgt 1 op 5 van de leerlingen van 10 tot 18 jaar nog steeds te maken met pesterijen. KiVa heeft als belangrijkste doel het welbevinden op school te versterken en pest- en cyberpestproblemen te voorkomen (preventie) en op te lossen. KiVa versterkt de sociale vaardigheden van de leerlingen en ook leerkrachten voelen zich beter. Aangezien KiVa-leerkrachten pestproblemen beter aanpakken en meer vertrouwen krijgen, werkt dit de positieve sfeer in de klas en op school in de hand. Scholen die met KiVa aan de slag gaan, krijgen alles in handen om de pestcijfers in hun school te doen dalen. Niet voor even maar op lange termijn: KiVa-scholen krijgen het voor mekaar dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren. Leerlingen zitten er goed in hun vel, het vertrouwen in elkaar stijgt en ze kunnen beter op een positieve manier met elkaar omgaan. Nieuw! • Nieuwe KiVa-scholen starten met een basiscontract van twee jaren. Na afloop krijgen ze een basiscertificaat. • De huidige Kiva scholen kunnen doorgroeien naar expertscholen. • Een online monitoring: een jaarlijkse bevragen van leerlingen en leerkrachten die een helder beeld geeft van de actuele toestand betreffende ‘pesten’ op school. Ook de mogelijkheid om de jaarlijkse evolutie verder op te volgen. • Een vernieuwde website met interactieve mogelijkheden.
Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Geen vorming gepland

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Buitenschoolse opvang, Basisonderwijs, Lager onderwijs

Buitengewoon basisonderwijs

Extra informatie

Een KiVa-school is voor mij een school waar alle kinderen zich veilig en thuis voelen. Waar iedereen respectvol met elkaar omgaat en waar er samen gewerkt wordt aan een fijne school. (…) Enerzijds zijn er de KiVa-lessen en de KiVa-dagen waarop we met heel de school een activiteit doen met als doel de verbondenheid van de kinderen op school te vergroten. Anderzijds zijn er de verschillende gesprekken na incidenten. Maar hier blijft het niet bij. KiVa zit immers in alles: de omgang met de kinderen, de gesprekken als de kinderen het moeilijk hebben, de kinderen die elkaar helpen om hun problemen op te lossen en ervoor zorgen dat elk van hen graag naar school komt en zich goed voelt in de klas ...” (Leerkracht uit een Vlaamse KiVa-school, 2016)