KiVa-antipestprogramma: kennismaking

Een schoolbrede aanpak om pesten te voorkomen en aan te pakken

In Vlaanderen krijgt 1 op 6 van de leerlingen van 10 tot 18 jaar te maken met pesterijen. KiVa heeft als belangrijkste doel het welbevinden op school te versterken en (cyber)pestproblemen te voorkomen (preventie) en op te lossen.

KiVa versterkt de sociale vaardigheden van de leerlingen en ook leerkrachten voelen zich beter. Aangezien KiVa-leerkrachten pestproblemen beter aanpakken en meer vertrouwen krijgen, werkt dit de positieve sfeer in de klas en op school in de hand. Scholen die met KiVa aan de slag gaan, krijgen alles in handen om het pestgedrag in hun school te doen dalen. Niet voor even maar op lange termijn: KiVa-scholen krijgen het voor mekaar dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren. Leerlingen zitten er goed in hun vel, het vertrouwen in elkaar stijgt en ze kunnen beter op een positieve manier met elkaar omgaan.


Unieke elementen


  • KiVa-scholen kiezen voor het structureel versterken van de schoolwerking. Dat gebeurt via de inrijpoort van het antipestbeleid. Ze starten met een basiscontract van twee jaren. Na afloop krijgen ze een basiscertificaat. Dit opent de weg naar het expertcontract (eveneens 2 jaar).
  • De KiVa-werking is wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief. Alle onderdelen van KiVa bieden houvast: de vorming van het KiVa-kernteam, de KiVa-lessen, de interventies, de zelfevaluatie-instrumenten (met feedbackrapporten), de aandacht voor het optimaliseren van de ouderbetrokkenheid, de optimalisatie van de speelplaatswerking en de aandacht voor verbindende communicatie.
  • Elke KiVa-school kan zonder meerprijs participeren aan jaarlijkse intervisie- en terugkommomenten.
  • Heel wat universiteiten, waaronder die van Turku (Finland), Groningen (Nederland) en  onze eigen KU Leuven monitoren en versterken de KiVa-aanpak met nieuwe inzichten en tools. 


Meer weten? Kivaschool.be

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling
Per persoon
Schrijf je nu in
28 september 2022
14u00 tot 16u00
Digitaal
15 februari 2023
09u00 tot 11u00
Digitaal

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Basisonderwijs

Hoe kan je je verder verdiepen

KiVa-antipestprogramma: driedaagse kernteamtraining

Locatie

Datum: woensdag 28 september 2022, 14u00 tot 16u00
Locatie: /

Datum: woensdag 15 februari 2023, 09u00 tot 11u00
Locatie: /