KiVa-antipestprogramma: intervisiemoment

Krijg professionele ondersteuning voor en door KiVa-scholen

Vanaf het tweede jaar van het KiVa-basistraject of als je ingeschreven bent in het expertprogramma, kan je je als KiVa-school inschrijven op een KiVa-intervisiemoment. Elke KiVa-school krijgt de kans om belangrijke vragen en problemen te bespreken. Via een intervisiemethodiek zet de KiVa-trainer alle deelnemers op weg om te groeien, meer inzicht te krijgen en elkaar te helpen bij probleemsituaties zoals een moeizame samenwerking tussen de directie en het team, een vastgelopen pestprobleem, een hangend conflict met ouders, collega’s die zich niet aan de gemaakte afspraken houden… Intervisiebijeenkomsten laten toe om het eigen professioneel handelen te versterken en anderen te steunen. Wie vertrouwt raakt met deze methodiek kan hem hanteren binnen het eigen team.

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Schrijf je nu in

Wat leer je

• doelgericht pestproblemen aanpakken zowel op niveau van de leerlingen, het schoolteam als de ouders.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs

Voor KiVa-scholen die het eerste jaar van het basistraject achter de rug hebben of al ingeschreven zijn voor het expertprogramma.

Extra informatie

Wil je je ervaringen als KiVa-school delen? Of heb je specifieke vragen rond KiVa?
Schrijf je in en laat het ons weten (graag twee weken voor de vorming).
Opgelet het aantal deelnemers is beperkt.

Voor scholen in het tweede jaar KiVa-basistraject: €65pp
Voor scholen in het expertcontract: gratis

Locatie

Datum: woensdag 20 maart 2019, 09u30 tot 12u30
Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven

Datum: zaterdag 3 augustus 2019, 09u30 tot 12u30
Locatie: Provinciaal Documentatiecentrum Atlas / Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen