KiVa-antipestprogramma, intervisiemoment

Professionele ondersteuning voor en door KiVa-scholen

Elke KiVa-school weet dat ze mag rekenen op steun en hulp van andere KiVa-scholen. Intervisiebijeenkomsten geven elke KiVa-school de kans om belangrijke vragen en problemen in een vertrouwelijke context te bespreken. Via een intervisiemethodiek zet de KiVa-trainer alle deelnemers op weg om te groeien in inzicht en elkaar te helpen bij het hanteren van probleemsituaties. Het kan gaan om vragen als een moeizame samenwerking tussen de directie en het team, een vastgelopen pestprobleem, een hangend conflict met ouders, collega’s die zich niet aan de gemaakte afspraken houden … . Intervisiebijeenkomsten laten toe om het eigen professioneel handelen te versterken en anderen tot steun te zijn. Wie vertrouwd raakt met deze methodiek kan hem hanteren binnen het eigen team.     

 

Meer weten? kivaschool.be

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling
Per persoon
Schrijf je nu in
24 november 2022
09u00 tot 12u00
Digitaal
21 maart 2023
09u00 tot 12u00
Digitaal

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Deze intervisiebijeenkomst richt zich exclusief tot KiVa-scholen. Deelnemers zijn bereid om vragen of problemen aan te reiken en/of op een vertrouwelijke manier te willen bespreken.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist. Vertrouwdheid met de intervisiemethodiek geldt als een pluspunt.

Extra informatie

Schrijf je op tijd in, want het aantal deelnemers is beperkt.
Scholen die een zorgpunt of probleem willen voorleggen, worden verzocht dit minstens twee weken voor aanvang van de intervisie door te sturen naar info@tenz.be.

Locatie

Datum: donderdag 24 november 2022, 09u00 tot 12u00
Locatie: /

Datum: dinsdag 21 maart 2023, 09u00 tot 12u00
Locatie: /