KiVa-antipestprogramma: inspiratie- en netwerkmoment (terugkommoment)

Terugkommoment voor scholen die KiVa up-to-date en actueel willen houden


Het KiVa-terugkommoment richt zich tot alle KiVa-scholen. Ze mikken op een kruisbestuiving tussen de KiVa-scholen door in te zoomen op de bestaande goede praktijk. Een terugkommoment is geslaagd als deelnemers

· blijven stilstaan bij hun eigen KiVa-praktijk;

· hun eigen enthousiasme en positieve praktijkervaringen met elkaar delen

· enthousiast en overladen met nieuwe ideeën naar huis keren;

· up-to-date informatie ontvangen over KiVa: nieuwe ontwikkelingen, onderzoeksresultaten, inspirerend lesmateriaal … ;

· inhoudelijk en/of methodisch houvast krijgen voor het nog steviger aanpakken van sleutelelementen binnen de KiVa-praktijk (kick-off, ouderbetrokkenheid, teambetrokkenheid).

 

Meer weten? kivaschool.be

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling
Per persoon
Schrijf je nu in
21 oktober 2022
09u30 tot 12u30
1 februari 2023
09u30 tot 12u30

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

KiVa-scholen met een basis- of expertcontract

Extra informatie

Scholen die hun goede praktijk willen delen, worden verzocht dit op voorhand te laten weten. Idem voor scholen die op zoek zijn naar inspirerende voorbeelden.

Locatie

Datum: vrijdag 21 oktober 2022, 09u30 tot 12u30
Locatie: Syntra / Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem

Datum: woensdag 1 februari 2023, 09u30 tot 12u30
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent