Kinderen coachen vanuit Zill

Coachingsrollen om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen.

Het leerplanconcept Zin in Leren! Zin in Leven! zet de ontwikkeling van het kind centraal in de basisschool. Dat vraagt niet alleen een andere manier om na te denken over het activiteitenontwerp, maar benadrukt ook het belang van de leerkracht als coach.

We onderzoeken samen wat het betekent om als leerkracht een ontwikkelingsgerichte bril op te zetten tijdens het observeren, ondersteunen en uitdagen van kinderen. Hoe ondersteun je hen in ‘zillige’ leerprocessen, welke verschillende begeleidersrollen kun je daarvoor inzetten, wat is de relatie leerkracht-leerling en in welke rollen zie je jezelf in de toekomst groeien?

Onderdeel van uitdaging: Leerprocessen versterken

Wat leer je

• visie en uitdagingen van Zill verbinden met de leerkracht als coach;
• je bewust worden van verschillende rollen die je als coach binnen een leerproces kunt opnemen;
• de relatie tussen leerkracht en leerling situeren in deze verschillende interactievormen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs