Kijk anders naar gedrag bij leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis

Stel samen prioriteiten op en filter specifieke doelen
In deze vorming verken je de cognitieve en zintuiglijke stijlen met de implicaties voor het specifieke gedrag bij ASS. Kinderen en jongeren met ASS vertonen vaak een vertraagde emotionele ontwikkeling en vragen verduidelijking in tijd, ruimte en aanpak. Ook speelt de zintuiglijke informatieverwerking een grote rol bij onder- en overprikkeling in de klas.

Je onderzoekt de kenmerken en functies van dit gedrag, bekijkt gericht onderzoek o.a. SEO, 4 kwadranten, 21 zintuiglijke stijlen, ABC-schema … Dit is een vorming waarin theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld worden. De methodieken worden met verschillende doe-opdrachten ingeoefend. Als leerkracht blijf je in je kracht staan en je kunt er concreet mee aan de slag binnen een inclusie-gedachte. 
Van Dyck Karen
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Welbevinden en leerlingenbegeleiding

Wat leer je

• zicht krijgen op de cognitieve en zintuiglijke stijlen;
• gevolgen en functies van gedrag zien;
• keuzes maken op basis van (in)formeel onderzoek;
• methodieken inzetten om interactie in de klas te verhogen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Secundair onderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs

Extra informatie

Individugerichte vorming:
Volledige dag, 9u30 - 16u30

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Eigen inbreng van je casussen is mogelijk. Gelieve deze een week op voorhand door te sturen naar info@tenz.be.

Locatie

Datum: maandag 8 november 2021, 09u30 tot 16u30
Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven

Getuigenissen

“Ik vond het een heel boeiend onderwerp. We krijgen meer en meer met ASS en gedragsstoornissen te maken in de klas. De navormer sprak met kennis van zaken en besefte heel goed dat het niet altijd simpel is om met deze problematiek in een klasgroep op de gepaste manier om te gaan. De navormer beperkte zich niet alleen tot het theoretische maar had ook ruime aandacht voor de praktijk. Een pluim!”
Dorine