Kijk anders naar gedrag bij leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis

Stel samen prioriteiten op en filter specifieke doelen

We verkennen de cognitieve en zintuiglijke stijlen met de implicaties voor het specifieke gedrag bij ASS. Kinderen en jongeren met ASS vertonen vaak een vertraagde emotionele ontwikkeling en vragen verduidelijking in tijd, ruimte en aanpak. Ook speelt de zintuiglijke informatieverwerking een grote rol bij onder- en overprikkeling in de klas.

Je onderzoekt de kenmerken en functies van dit gedrag, bekijkt gericht onderzoek o.a. SEO, 4 kwadranten, 21 zintuiglijke stijlen, ABC-schema … Dit is een vorming waarin theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld worden. De methodieken worden met verschillende doe-opdrachten ingeoefend. Als leerkracht blijf je in je kracht staan en je kunt ermee concreet aan de slag binnen een inclusie-gedachte. Eigen inbreng is zeker mogelijk.

Van Dyck Karen
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerprocessen versterken

Wat leer je

• zicht krijgen op de cognitieve en zintuiglijke stijlen;
• gevolgen en functies van gedrag;
• (in)formeel onderzoek a.d.h.v. observatie, SEO, 4 kwadranten (Winnie Dunn), 21 zintuiglijke stijlen (Olga Bogdashina), ABC-schema en 3 manden (Haim Omer);
• verduidelijking in tijd, ruimte en aanpak;
• methodiek en interactie in de klas;
• toolbox voor de leerkracht en de leerling met ASS.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Secundair onderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs

Extra informatie

Eigen inbreng van je casussen is mogelijk. Gelieve deze een week op voorhand door te sturen naar info@tenz.be.

Locatie

Datum: maandag 23 november 2020, 09u30 tot 16u30
Locatie: Thomas More / Campus Blairon 800, 2300 Turnhout

Datum: vrijdag 26 februari 2021, 09u30 tot 16u30
Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven