Kids' skills

Werk aan gedragsverandering.
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• welke valkuilen bij gedragsbeïnvloeding op de loer liggen en hoe je ze kan omzeilen;
• het stappenplan Kids' Skills toepassen met kinderen van 4 tot 12 jaar;
• hoe je de intrinsieke motivatie van kinderen kan aanspreken;
• vanuit welke basishouding je dit kan realiseren.

Inleiding

Kids' Skills is een oplossingsgericht stappenplan om samen met kinderen hun functioneren te verbeteren. Wil jij leren hoe je met kinderen aan gedragsverandering kan werken op een leuke en beklijvende manier? In deze tweedaagse training begeleiden we je stap voor stap om met Kids' Skills aan de slag te gaan. Via oefeningen maak je je de verschillende stappen en de bijbehorende gespreksvaardigheden eigen. Tussen beide lesdagen kan je al een en ander uitproberen, op de tweede lesdag krijg je hierover feedback en diepen we verder uit.

Wat leer je

• met een kind oplossingsgerichte, hoopvolle gesprekjes voeren in functie van de beoogde gedragsverandering;
• een kind motiveren om nieuw gedrag te leren;
• samenwerken met collega's en ouders rond het versterken van nieuw gedrag.

Wat kan je

• welke valkuilen bij gedragsbeïnvloeding op de loer liggen en hoe je ze kan omzeilen;
• het stappenplan Kids' Skills toepassen met kinderen van 4 tot 12 jaar;
• hoe je de intrinsieke motivatie van kinderen kan aanspreken;
• vanuit welke basishouding je dit kan realiseren.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs (vanaf de tweede kleuterklas)

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie